Hardenberg

Subsidie voor opwaarderen sportaccommodaties

Door de redactie

De gemeente Hardenberg stelt voor 2020 bijna 47.000 euro subsidie beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen opwaarderen. Vanwege de vele subsidieaanvragen heeft de gemeente het subsidiebedrag per toegekende aanvraag wel moeten verlagen ten opzichte van voorgaande jaren.

Via de subsidieverordening krijgen sportverenigingen de mogelijkheid om met een gemeentelijke subsidie hun accommodatie op te waarderen. Verenigingen kunnen 25% van de kosten op aannemersbasis bij de gemeente 'declareren'. Niet alle verbouwingen komen in aanmerking voor subsidie. Voor de verbouwing van een kantine kan bijvoorbeeld geen beroep op de regeling worden gedaan. Voorzieningen die zorgen voor een verduurzaming van de accommodatie, zoals het vervangen van conventionele verlichting door Ledverlichting, komen wel voor subsidie in aanmerking.

Verenigingen mogen de kosten 'declareren' op aannemersbasis terwijl het werk zoveel mogelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie. Naast het opwaarderen van de accommodatie wordt de betrokkenheid van de vereniging met hun eigen accommodatie groter. De gemeente beschikt door de subsidiemogelijkheid over goed gefaciliteerde sportaccommodaties.

Bedrag verlaagd

De sinds 2003 bestaande subsidieregeling is erg populair. Dit jaar is er zelfs meer subsidie aangevraagd dan dat er budget beschikbaar is. Daarom heeft de gemeente het subsidiebedrag per toegekende aanvraag moeten verlagen met 12,5%.