Hardenberg

Subsidie voor ontmoetingsruimte De Pollen

Door de redactie

De gemeente Twenterand stelt 25.000 euro uit het Kernbudget beschikbaar voor de realisatie van een ontmoetingsruimte voor De Pollen ¿ West Geesteren. Plaatselijk Belang wil die ruimte realiseren bij basisschool De Pölle.

Plaatselijk Belang De Pollen ¿ West Geesteren wil graag een ruimte realiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. De ontmoetingsruimte moet onderdak vinden in een nieuw te bouwen aanbouw van basisschool De Pölle en wordt samen met de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken (SCOT) vormgegeven. De SCOT kan de leerlingen daardoor meer mogelijkheden bieden op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, onder meer door de leerlingen te betrekken bij het nog te realiseren rustpunt. De ontmoetingsruimte zal ook worden gebruikt om gezamenlijk projecten te organiseren met Staatsbosbeheer rondom natuurgebied Engbertsdijksvenen.

LEADER

Met het door de gemeente toegezegde geld is het plaatje financieel nog niet rond. Voor het project is een LEADER-aanvraag ingediend waarover de provincie een beslissing moet nemen. Eén van de eisen waaraan voldaan moet worden is cofinanciering door de gemeente. Deze gemeentelijke cofinanciering kan maximaal 25.000 euro bedragen. Twenterand levert dus de maximale bijdrage. Die komt uiteraard pas beschikbaar als de provincie positief beslist over de LEADER-aanvraag.