Hardenberg

Subsidie voor Bosbad

Door de redactie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg hebben afgelopen week besloten de Stichting beheer HeuveltjesBosBad een subsidie toe te kennen voor 2021 van 153.000 euro. Dat is zo"n veertienduizend euro minder dan door de stichting, op basis van de jaarstukken 2020 en de begroting 2021 was gevraagd. 

 

De Stichting 'HeuveltjesBosBad' exploiteert sinds 1968 met succes en tot tevredenheid van het gemeentebestuur, het onoverdekte zwembad in Balkbrug. De gemeente ondersteunt de exploitatie van het zwembad met name via een subsidie op de loonkosten. De subsidie is volgens eerder gemaakte afspraken 'bevroren' op 153.000 euro per jaar.

 

Mogelijk meer

Het gemeentebestuur geeft in een begeleidend schrijven over de subsidie-aanvraag naar de Stichting aan dat indien de werkelijke prijsindex hoger blijkt te zijn dan de verwachte 1,4, de Stichting alsnog recht heeft op een extra bijdrage.