Hardenberg

Studieseminar met ds. Oscar Lohuis

Door de redactie

Op donderdag 6 februari is er in Westerhaar studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Redenen om Israël te steunen. De bijeenkomst vindt plaats in de Baptistengemeente, Hoofdweg 85 in Westerhaar. De aanvang is om 19.30 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat Gods bijzondere uitverkiezing van Israël niet ongedaan is gemaakt sinds Jezus Christus in deze wereld is gekomen. Romeinen 11 bepaalt ons erbij dat het voor de gemeente van Jezus Christus heel belangrijk is om nederig te zijn ten opzichte van Israël. We vinden minstens zes redenen om Israël te steunen. Paulus spreekt daar over hun val waar wij heel veel aan te danken hebben. Een zorgvuldig kijken naar wat Romeinen 11:11-36 leert heeft al bij heel veel christenen geleid tot een geheel nieuwe houding ten opzichte van het Joodse volk.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: "De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld."