Hardenberg

Studenten voltooien cursus Eerste Hulp Aan Kinderen

Door de redactie

Derdejaarsstudenten van de opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker hebben de cursus 'Eerste Hulp aan kinderen' van het Oranje Kruis afgerond. De 22 studenten van het Alfa-college in Hardenberg hebben op vrijdag 21 april praktijk- en theorie-examen gedaan in De Kastanjehof in Hardenberg.

Een bloedneus, vingers tussen de deur, schram of snijwond, kinderen bezeren zich snel en een wond is zo opgelopen. Student Daniëlle Timmerman (19) uit Erica opperde daarom het idee voor de cursus 'Eerste Hulp aan kinderen' bij haar docent Corine Kremer. Daniëlle: "Deze training is speciaal gericht op kinderen en baby's. Dit is de doelgroep waar wij later mee willen werken. Ik vond het een mooie toevoeging aan de opleiding en aan de basiscursus EHBO die we hebben gevolgd". Opleidingsmanager Jurgen Grobbee stemde daarmee in en vroeg de studenten de training zelf te organiseren.

Jelmer Mast en Marco Selier van Dutch Medical Event Service uit Hoogeveen hebben de cursus voor de studenten in de Kastanjehof verzorgd. De Pedagogisch medewerkers in spé leerden Eerste Hulpvaardigheden speciaal gericht op kinderen en baby's. Tijdens het praktijkexamen werd er door de studenten gereanimeerd, brandwonden verzorgd en werd de studenten gevraagd wat te doen als een kind zich verslikt. Als de cursus met goed gevolg is afgerond, ontvangen ze een certificaat van het Oranje Kruis. Het certificaat is twee jaar geldig.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Ook krijgen de studenten binnenkort nog een training Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van het Alfa-college aangeboden. Met VVE wordt geprobeerd te voorkomen dat kinderen reeds met een taalachterstand of andere achterstanden op de kleuterschool arriveren. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en vindt plaats op de peuterschool of de kinderopvang. De achttienjarige student Laura Werink uit Slagharen is heel blij met de extra trainingen: "Met het certificaat VVE en Eerste hulp aan kinderen is ons mbo-diploma compleet. Wij zijn klaar voor de arbeidsmarkt".