Hardenberg

Stille investeringen op het Diamant bedrijventerrein

Door de redactie

Op het Diamant bedrijventerrein aan de Jan Weitkamplaan bevinden zich de zusterbedrijven Diamant Beton BV, Betoncentrale Diamant BV en Remix Droge Mortel BV., allen vallend onder Agar Holding BV. Drie gezonde bedrijven die volop werk hebben nu de bouwcrisis voorbij is.

Remix levert mortels aan aannemers en bouwmaterialenhandel in heel Nederland en exporteert het naar Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Het bedrijf is door innovatieve productontwikkeling, ook gedurende de bouwcrisis, flink gegroeid. Remix is overvallen door dit succes en ging er in eerste instantie vanuit dat het tijdelijk zou zijn maar het is blijvend, zeker nu de bouwcrisis voorbij is. De groei betekende een enorme productie uitbreiding om aan de vraag en de verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De uitbreiding is gerealiseerd door investeringen in mensen en machines en later ook door uitbreiding van het aantal ploegen en productie uren, tot een enkele keer zelfs op zondag.

Dat dit voor de omwonenden regelmatig hinder oplevert realiseren deze bedrijven zich terdege en er zijn al diverse maatregelen genomen om geluidsoverlast te reduceren. Voor het legaliseren van Remix als 24 uurs bedrijf (ook productie tussen 23:00 en 4:00 uur) wordt op korte termijn fors geïnvesteerd in geluidsbeperkende maatregelen ter waarde van circa 300.000 euro. Voor de bouwvak wordt al met de eerste werkzaamheden gestart. Het gehele bedrijventerrein is inmiddels van 's avonds 20:00 tot 's morgens 8:00 uur tot stilte terrein verklaard. Het woord 'stilte' betekent hierbij niet dat er geen geluid waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden. Met 24 uurs productie zal productie op zondag waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Zie voor meer informatie www.remix.nl. Voor vragen, meldingen en suggesties is een apart emailadres beschikbaar: buren@remix.nl.