Ommen

Stikstofprobleem vertraagt Vlierlanden fase twee

Door de redactie

Geïnteresseerden en potentiële kopers hebben het wellicht al gemerkt: er zijn momenteel geen kavels te koop in de Ommer nieuwbouwwijk de Vlierlanden. De landelijke stikstofproblematiek zorgt ervoor dat er momenteel niet gestart kan worden met de tweede bouwfase in de wijk. Kort gezegd wordt er te veel stikstof geproduceerd als fase twee wordt aangelegd en er mensen gaan wonen.

Het potentiële teveel aan stikstof leidt tot een zogenaamde onwenselijke depositie (neerslaan van stoffen en gassen op een vaste ondergrond) op het nabijgelegen Natura 2000 natuurgebied, waardoor kwetsbare bomen en plantensoorten in het gedrang komen.

Aanvraag bij Provincie

De gemeente Ommen heeft bij de Provincie, want die gaat hierover, een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. Hierin staat geregeld wat de gemeente gaat doen om het teveel aan uitstoot te compenseren. De regeling die door het Rijk is ingesteld om op snelwegen honderd kilometer per uur te mogen rijden kan hierbij van dienst zijn. Deze regeling zorgt ervoor dat er minder uitstoot is door autogebruik, waardoor er mogelijk voor de bouw weer ruimte is ontstaan. Mocht de gemeente groen licht krijgen van de provincie, dan kan het definitieve plan voor nieuwbouw worden vastgesteld en kan er worden gestart met de verkoop van kavels.

Interesse in een kavel?

Wanneer u uw interesse in een kavel kenbaar wilt maken bij de gemeente en op de hoogte wilt blijven over de procedure, dan kunt u een e-mail sturen naar de gemeente Ommen via woonteam@ommen.nl.