Hardenberg

Stikstofprobleem samen oplossen? Gewoon doen!

Door de redactie

Je kunt de televisie niet aanzetten, social media niet openen of de krant niet openslaan of het gaat over de discussie over de stikstofproblematiek. Meestal gaat het over de verschillen en niet over de oplossing. Dat was voor Rein Jonkhans en Piet-Cees van der Wel reden om een avond te organiseren in de Voorveghter over stikstof die in het teken staat van 'denken in oplossingen en niet in problemen'. Jonkhans is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Hardenberg, Van der Wel fractievoorzitter van de lokale CDA-afdeling.

"Misschien lijkt het voor een buitenstaander niet de meest logische combinatie om een dergelijke avond te organiseren, want het CDA focust doorgaans wat meer op het lot van de agrariërs en wij zijn geneigd wat meer naar de natuur te kijken. Juist daarom is het zo belangrijk om wel samen op te trekken. We willen af van het denken in tegenstellingen", vertelt Jonkhans. Van der Wel sluit zich daar bij aan: "Niemand heeft er iets aan om elkaar de schuld te geven. Er ligt een probleem en dat moeten we oplossen. Met elkaar. Hoe mooi is het dan dat we beide de intentie hebben om tot een goede oplossing te komen, waar iedereen mee kan leven en waar iedereen toekomst in ziet?"

Daarom willen beide mannen zich laten inspireren door drie gasten. Alex Datema, Matthijs Nijboer en Willemien Vreugdenhil. "We hopen dat er heel veel mensen komen, zodat we ervaringen kunnen delen!".

Alex Datema

Alex Datema is melkveehouder. Hij heeft 110 melkkoeien in Groningen. Zijn bedrijf heeft 70 hectare grasland waarvan 15 hectare bestemd is voor weidevogelbeheer met onder andere kruidenrijk grasland en plas-dras. Hij is ook één van de initiatiefnemers van de boerenraad. Deze raad zit met zoveel mogelijk partijen aan tafel om het over de toekomst van de landbouw te hebben. Daarnaast is Datema ook voorzitter van BoerenNatuur.nl.

Mathijs Nijboer

Matthijs Nijboer is sinds 2015 directeur van Natuur en Milieu Overijssel. Hij is afgestuurd als wijsgerig ingenieur aan de Universiteit Twente. In 1995 studeerde hij af op onderzoek naar de rol die technologie kan spelen in een duurzame samenleving.

Willemien Vreugdenhil

Vreugdenhil is wethouder in Ede. In Ede hebben ze het stikstofprobleem al vroegtijdig aangepakt. Vreugdenhil wil inwoners verleiden om biodiversiteit en klimaatdoelstellingen serieus in hun plannen te betrekken. Als iemand bijvoorbeeld een energie neutrale woning wil bouwen, komt dat wat het college van Ede betreft voor een vergunning in aanmerking.

Jonkhans en Van der Wel zijn blij met deze sprekers. "We hopen dat ze ons zullen inspireren en nodigen iedereen dan ook van harte uit om met hen van gedachten te wisselen en van elkaar te leren". De avond vindt plaats op woensdag 29 januari om 19.30 uur in theater de Voorveghter in Hardenberg.