Hardenberg

Stikstof onderwerp van gesprek boeren en CDA

Door de redactie

Je kunt de TV of radio niet aanzetten, of de krant niet openslaan of het gaat over de stikstofcrisis. Op Facebook deed melkveebedrijf Gast-Geerdink een oproep aan de politiek om met de boeren te praten in plaats van over de boeren. Die oproep was specifiek ook gericht aan de politiek. Reden voor raadslid Elma Soeten van het CDA in de gemeente Hardenberg om een tweetal werkbezoeken aan agrarische bedrijven te organiseren. Een bezoek aan Gast-Geerdink en aan akkerbouw en pluimveebedrijf Lohues in Sibculo.

"We willen het verhaal van deze agrariërs graag zo breed mogelijk onder de aandacht brengen. Vandaar dat we ook Tweede Kamerlid Maurits von Martels en Provinciale Statenlid Jerry Blekkenhorst hebben uitgenodigd", vertelt Soeten. "Ook binnen de gemeente is het belangrijk dat we goed zijn geïnformeerd. Daarom zijn ook raadslid Gerrit van den Berg, die onder andere de agrarische sector in zijn portefeuille heeft, en fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel aanwezig om te luisteren naar de problemen die er spelen". Er werden verschillende onderwerpen besproken en uit alles bleek de brede maatschappelijke betrokkenheid van de agrariërs. Veel onderwerpen passeerden de revue. Van Natura 2000 tot duurzaamheid en van zonneparken en windmolens tot uiteraard de grote zorgen die er leven over de stikstofproblematiek. De uitspraak van de Raad van State over de PAS systematiek houdt heel Nederland in zijn greep. Het CDA baalt er van dat er nog zoveel onduidelijk is en vindt dat het ontbreekt aan regie van minister president Rutte op dit moment. "Boeren zijn toe aan duidelijkheid", aldus fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel. "De hele wereld is trots op de Nederlandse boeren, mondiaal worden ze als voorbeeld genoemd hoe het eigenlijk zou moeten, behalve in Nederland. Sterker nog; er zijn partijen die de veestapel willen halveren. Dat kan absoluut niet". "Wij mogen in Nederland 0,05 mol aan stikstof uitstoten terwijl er in andere landen veel meer mag worden uitgestoten. Dat kan gewoon niet. Die drempelwaarde móet omhoog". John Lohues van akkerbouw en pluimveebedrijf Lohues geeft met zijn uitspraak een stevig signaal af richting Den Haag. Tweede Kamerlid Maurits von Martels neemt het uiterst serieus: "Ik ga het nog maar weer eens onder de aandacht brengen in de coalitie. Zorg ervoor dat die grenswaarden omhoog gaan en dat er geen gedwongen verkopen gaan plaatsvinden". Raadslid Gerrit van den Berg vond het een nuttige middag. En dat smaakt naar meer. "Als CDA Hardenberg hebben we dan ook graag meegewerkt om aanstaande zaterdagmiddag een bijeenkomst te organiseren waar CDA-leden inclusief een introducees vragen kunnen stellen over dit complexe onderwerp. Ook daar is Maurits von Martels weer aanwezig, maar ook gedeputeerde ten Bolscher, een vertegenwoordiger van landschap en natuurorganisaties, een jurist, een vertegenwoordiger van Bouwend Nederland en een vertegenwoordiger van Mineral Valley Twente gaan met elkaar in gesprek". De bijeenkomst begint om 13.00 uur in 't Centrum in Nijverdal.