Hardenberg

Stichting Pensioenfonds OWASE kiest voor Het nederlandse pensioenfonds

Door de redactie

Stichting Pensioenfonds OWASE brengt de pensioenregeling van de bij de werkgeversvereniging OWASE (WVO) aangesloten ondernemingen per 1 januari 2020 onder bij Het nederlandse pensioenfonds. Bij het ondernemingspensioenfonds OWASE zijn 26 bedrijven met 4.550 deelnemers aangesloten. De collectieve waardeoverdracht bedraagt ¿ 900 miljoen.

De pensioenaanspraken van Stichting Pensioenfonds OWASE worden bij Het nederlandse pensioenfonds ondergebracht in een eigen kring. Deze kring krijgt een afzonderlijk Belanghebbendenorgaan met vertegenwoordigers van werkgever(s), medewerkers en gepensioneerden. In totaal gaat het om 4.550 deelnemers, waarvan 1.300 actieve deelnemers, 1.600 pensioengerechtigden en 1.650 gewezen deelnemers.

Henk Meijerink, voorzitter van Stichting Pensioenfonds OWASE: "Het besturen van een pensioenfonds wordt steeds complexer. De inspanningen, risico's en uitvoeringskosten nemen toe terwijl de voordelen zoals de mogelijkheid van een onderscheidende pensioenregeling afnemen. Zodoende gingen wij op zoek naar alternatieven. Het aanbod van Het nederlandse pensioenfonds sluit naadloos aan bij onze behoeften. Het is een solide organisatie die door schaalvoordelen onze pensioenregeling tegen lagere kosten kan uitvoeren. Daarnaast spreken de onafhankelijkheid en persoonlijke aanpak ons erg aan. Ook zijn wij tevreden met de samenwerking die is aangegaan met Dion Pensioen Services. De lokale pensioenloketfunctie in Hardenberg, zoals werkgevers en deelnemers die gewend zijn en waar veel waarde aan wordt gehecht, wordt daarmee voortgezet."

José Suarez Menendez, voorzitter bij Het nederlandse pensioenfonds: "Wij zijn blij met het vertrouwen van Stichting Pensioenfonds OWASE in Het nederlandse pensioenfonds. We heten de deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers van OWASE dan ook van harte welkom. Het is mooi om te zien dat steeds meer werkgevers de toegevoegde waarde van onze persoonlijke aanpak en uitgebreide mogelijkheden zien".

Stichting Pensioenfonds OWASE

Stichting Pensioenfonds OWASE is in 1957 opgericht voor de huidige en verzelfstandigde Wavin-bedrijven. Stichting Pensioenfonds OWASE is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor de bedrijven die zijn aangesloten bij de werkgeversvereniging OWASE. Deze bedrijven zijn werkzaam in kunststofverwerking, machinebouw en dienstverlening.

Het nederlandse pensioenfonds

Het nederlandse pensioenfonds (algemeen pensioenfonds, APF) is opgericht in januari 2016 en voert de pensioenregelingen uit voor meerdere werkgevers en voormalige pensioenfondsen. Solide, wendbaar en persoonlijk. Dat is waar Het nederlandse pensioenfonds voor staat. Het pensioenfonds staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur. Het nederlandse pensioenfonds heeft een vrije keuze in uitbestedingspartners. De pensioenuitvoering is uitbesteed aan a.s.r., het fiduciair management aan Kempen Capital Management. Het nederlandse pensioenfonds biedt een toekomst voor pensioenfondsen die een ander onderkomen zoeken, maar wel 'pensioenfonds' willen blijven. Onze missie is het pensioen te realiseren dat werkgevers met hun werknemers hebben afgesproken, op een maatschappelijke verantwoorde wijze. Sinds de start van Het nederlandse pensioenfonds, sloten zich al grote pensioenfondsen en werkgevers aan. Kijk voor meer informatie op www.hetnederlandsepensioenfonds.nl.