Hardenberg

Stembureauleden en tellers gezocht

Door de redactie

Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De gemeente Hardenberg is daarom op zoek naar inwoners die op deze dag willen helpen op één van de veertig stembureaus.

Bent u inwoner van de gemeente Hardenberg en wilt u graag helpen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen?

Dan kunt u zich aanmelden als stembureaulid of teller. Een mooie kans voor bijvoorbeeld studenten om wat ervaring op te doen met licht administratief werk.

Werkzaamheden

Het werk op het stembureau begint om 7.00 uur 's morgens en stopt 's avonds na het tellen van de stemmen. Een lid van een stembureau zorgt ervoor dat de stemming juist verloopt. Hiervoor voert hij of zij lichte administratieve werkzaamheden uit. Na afloop wordt de uitslag in het stemlokaal vastgesteld. Bij het tellen van de stemmen kunnen de leden hulp krijgen van extra tellers. Op een stembureau zitten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en drie stembureauleden.

Taken

Als (plaatsvervangend) voorzitter geeft u leiding aan het stembureau en zorgt u voor de planning, verdeling en voortgang van het werk op het stembureau. Ook bent u er verantwoordelijk voor dat de stemmen op de goede manier worden geteld en dat het proces-verbaal wordt ingevuld. Verder zorgt u ervoor dat alle documenten op het gemeentehuis worden ingeleverd. Een stembureaulid helpt bij de administratieve taken op het stembureau en helpt met tellen en het op de juiste manier verpakken en verzegelen van alle documenten. Ga voor alle taken naar www.hardenberg.nl/ stembureauleden

Voorwaarden

Om te kunnen helpen op het stembureau moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet u in ieder geval 18 jaar of ouder zijn en goed Nederlands kunnen spreken en schrijven. Ook mag u niet uitgesloten zijn van kiesrecht. Alle voorwaarden vindt u op www.hardenberg.nl/ stembureauleden.

Vergoeding

Voor de werkzaamheden op deze verkiezingsdag krijgt u een vergoeding. Deze vergoeding is vijftig euro voor een teller, 225 euro voor een lid en 275 euro voor een voorzitter.

Inzet

Of u wordt ingedeeld hangt af van het aantal mensen dat zich aanmeldt en het aantal mensen dat nodig is. Als u wordt ingedeeld, is dat als (plaatsvervangend) voorzitter, als lid van het stembureau of reservelid, of als teller. Hierover krijgt u bericht thuisgestuurd.

Training

Wanneer u wordt gekozen om te helpen op het stembureau, moet u een training volgen. Deze training wordt gehouden in het gemeentehuis, op een middag of avond in februari/maart 2021. In de training hoort u wat u precies moet doen op het stembureau.

Aanmelden

Heeft u belangstelling? Ga dan naar www.hardenberg.nl/stembureauleden en vul het aanmeldformulier in.

Meer informatie?

Stuur een mail naar verkiezingen@ ommen-hardenberg.nl of bel met 14 0523.