Hardenberg

Stallen maken plaats voor woningen

Door de redactie

B&W van de gemeente Hardenberg willen onder voorwaarden meewerken aan een rood-voor-roodtraject waarbij vijf woningen worden gebouwd ter vervanging van meerdere varkensstallen op een perceel aan de Stobbeplasweg in Slagharen. De woningen mochten echter niet allemaal op ditzelfde perceel worden gerealiseerd.

Op het perceel aan de Stobbeplasweg 2-4 is nu nog een varkensbedrijf gevestigd, maar dat bedrijf beëindigt de activiteiten. Het perceel heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden ¿ open veenontginningslandschap' en is bestemd voor een agrarisch bedrijf. Rood voor rood kan hier alleen worden toegepast als het pand niet opnieuw kan worden benut voor de landbouw of een andere bedrijfsfunctie en als de landbouwontwikkeling niet wordt geschaad. Aan deze voorwaarden wordt in dit geval voldaan: voor de oude lage varkensstallen is een bedrijfsmatige vervolgfunctie niet reëel. De gebouwen zijn zelfs als landschapsontsierend te beschouwen. De omliggende landbouwbedrijven worden niet geschaad door de bouw van woningen op deze locatie.

Vijf woningen?

De initiatiefnemer wil graag vijf nieuwe woningen bouwen. Het huidige rood voor rood beleid maakt dat mogelijk mits er per woning minimaal 850 m2 aan bedrijfsgebouwen wordt gesloopt. In dit geval wordt er circa 5.100 m2 aan stallen gesloopt, ruim voldoende dus voor vijf woningen. Het erf is echter te klein om alle vijf woningen hier te realiseren. Er mag maximaal één extra woning op het perceel worden gebouwd. De overige vier woningen mogen wel elders worden gebouwd, mits ze op de nieuwe locaties goed inpasbaar zijn. Elke locatie moet vooraf door de gemeente worden goedgekeurd. Ook moet de initiatiefnemer aantonen dat de opbrengsten van deze extra kavels noodzakelijk zijn om de sloopkosten te kunnen afdekken. Als blijkt dat, bijvoorbeeld vanwege een hogere grondprijs op de locaties elders, de sloopkosten ook kunnen worden afgedekt met vier woningen, dan mag de initiatiefnemer slechts vier woningen realiseren. De initiatiefnemer zal daarom een ruimtelijk kwaliteitsplan opstellen voor alle percelen.