Hardenberg

Stadsarrangement voor vitaal en bruisend centrum

Door de redactie

Gemeente en ondernemers werken al geruime tijd aan een vitale en bruisende binnenstad. Om dit verder uit te bouwen heeft de gemeente Hardenberg, Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg en provincie Overijssel het Stadsarrangement voor het centrum van Hardenberg gemaakt. Op donderdag 14 maart werd het arrangement gepresenteerd tijdens het eerste Stadscafé in De Troubadour in Hardenberg.

In de afgelopen tien jaar heeft het centrum van Hardenberg een flinke metamorfose ondergaan. Ondertussen is de samenleving en daarmee de woon- en winkelbehoefte van de consument razendsnel veranderd. Daarom werkt Hardenberg al een aantal jaren met gerichte acties aan een compact, vitaal en toekomstbestendig centrum. Dat heeft al tot mooie resultaten geleid. Hardenberg heeft zich ontpopt tot dé winkelstad van het Vechtdal. Veel nieuwe ondernemers hebben zich in Hardenberg gevestigd. Ook voor de periode tot 2025 staan nog projecten op stapel.

Stadsbeweging en Stadsarrangement

De ambities voor het centrum van Hardenberg sluiten aan bij de aanpak van de Stadsbeweging van de provincie Overijssel waarbij samenwerking, keuzes maken en 'van onderop' bouwen aan een vitale stad belangrijke uitgangspunten zijn. Voor Hardenberg heeft de Stadsbeweging voor de komende drie jaar afspraken gemaakt met de gemeente en Stichting Centrummanagement Hardenberg, ook over concrete projecten en acties. Deze afspraken zijn beschreven in een stadsarrangement. Voorbeelden zijn het verfraaien en compacter maken van het centrum, het realiseren van een compleet en interessant aanbod, het stimuleren van initiatieven 'van onderop' en de onderlinge samenwerking.

Martijn Breukelman: "Het Stadsarrangement richt zich bijvoorbeeld op het verfraaien en compacter maken van het centrum. Daarbij moet je denken aan het verbeteren van de uitstraling van de entrees naar het centrum. We kunnen ook een slag maken door te investeren in groen in het centrum en een krachtige relatie met de Vecht. Voor het Marktplein is onze ambitie om het plein gezelliger in te richten. Met de ambitie om het gebied De Spinde om te vormen tot aantrekkelijk gebied voor wonen, werken of voorzieningen werken we aan een compacter centrum".

Stadscafé

Tijdens het eerste Stadscafé Hardenberg zetten gedeputeerde Monique van Haaf, wethouder Martijn Breukelman en voorzitter Henk Schoemaker van Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg hun handtekening onder het Stadsarrangement. Gedeputeerde Van Haaf maakte bekend dat de provincie Overijssel het Stadsarrangement vanuit de Stadsbeweging ondersteunt met een bijdrage van 250.000 euro.

De presentatie vond plaats tijdens het eerste Stadscafé in Hardenberg. In Stadscafés staan concrete initiatieven en ideeën voor de binnenstad centraal. De beste ideeën ontvangen vervolgens een Stadscheque ter waarde van€ 2.500 zodat de ideeën ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd door de initiatiefnemer. Een drietal initiatiefnemers presenteerde tijdens dit Stadscafé hun idee. Mariska van Braak en Heidi Olthoff-Pultrum van Brasserie De Markt presenteerden hun initiatief voor E-bike oplaadpunten in de stad. Ruud Kerssies van RSK Design en kunstenaar ETRS De Retro lichtten hun idee voor street art op de Gedempte Haven nabij Lidi toe. Linda Zandbergen van Bloemenhuis Linz wil de rode bloembakken in het centrum pimpen en beplanten. Deze drie Stadsbewegers ontvingen uit handen van Monique van Haaf direct een Stadscheque voor de uitvoering van hun idee.