Hardenberg

Sportakkoord moet mensen aanzetten tot sporten en bewegen

Door de redactie

De gemeente Hardenberg gaat aan de slag met een lokaal sportakkoord. Sportformateur Eralt Boers gaat het akkoord opstellen samen met sportverenigingen en de maatschappelijke organisaties in de gemeente. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

In de zomer van 2018 hebben nationale sportbonden, provincies, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een nationaal sportakkoord gesloten. Het is aan gemeenten, sport- en beweegaanbieders en andere partners om hieraan op lokaal niveau uitvoering te geven en een lokaal sportakkoord op te stellen. De gemeente werkt hierin samen met voetbalvereniging HHC Hardenberg, Sportservice Hardenberg en stichting de Stuw. Deze partners krijgen ook een actieve rol bij de implementatie van het lokaal sportakkoord. Wethouder sport Martijn Breukelman zette op woensdag 30 oktober zijn handtekening onder een intentieverklaring samen met Bert Beun (HHC Hardenberg), Gert Swankhuisen (Sportservice Hardenberg) en Arthur Bouwmeester (Stichting de Stuw).

Lokaal sportakkoord

In het lokaal sportakkoord worden afspraken gemaakt over hoe lokale ambities op het gebied van sport en bewegen gerealiseerd gaan worden. Er wordt samengewerkt met organisaties en verenigingen op gebied van sport, gezondheid, onderwijs en welzijn. Zo ontstaat een breed gedragen lokaal sportakkoord met concrete programma's, projecten en activiteiten. Het lokaal sportakkoord is daarmee de basis voor het nieuwe gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Het sportakkoord is begin april 2020 klaar.