Hardenberg

Sloop Rabobank in De Spinde

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Het bankgebouw in De Spinde is door de gemeente Hardenberg drie jaar geleden gekocht van de Rabobank, voor een bedrag van 400.000, -- euro. Het gebouw heeft jaren leeggestaan. Sinds kort heeft het pand een invulling gekregen die precies bij dit gebouw past.

De 'Baalderborg' zit erin met een winkel, waar onder andere spullen worden verkocht door hun cliënten gemaakt. 'InBeeld' is er gevestigd met de altijd actieve mevrouw Anne van den Hoek. Er komen AZC-kinderen voor lessen, enzovoort, enzovoort. Kortom, er is heel veel maatschappelijke reuring. Nu komt het idiote plan van wethouder Breukelman om dit gebouw te gaan slopen. 1. Een enorme kapitaalsvernietiging; 2. De diverse organisaties en andere, steak/holders, zitten er allemaal nog maar net in. Ik vind dit dus niet kunnen.

Gerard Kats, 06-12673206