Hardenberg

Slagharen door samenwerking sterker

Door de redactie

Op woensdag 12 februari kwamen ruim twintig verenigingen en stichtingen uit Slagharen bijeen in het Kronkelhonk om te onderzoeken waar en op welke wijze er meer kan worden samengewerkt. Dit op initiatief van twee bestuursleden van het Kronkelhonk in samenwerking met Plaatselijk Belang Slagharen en de Stuw.

Freddy Kappert

Tijdens deze avond hebben besturen kennis met elkaar gemaakt en gesproken over hun activiteitenaanbod en de wijze waarop zij het een en ander organiseren en aanpakken. Er zijn ideeën gelanceerd over hoe je activiteiten beter op elkaar kunt afstemmen en samen kunt organiseren. Onder het motto 'niet praten maar doen' is een werkgroep van tien vrijwilligers geformeerd die de ideeën en mogelijkheden vertaalt in concrete voorstellen. In een vervolgbijeenkomst zullen deze voorstellen aan de verenigingen worden gepresenteerd.

Freddy Kappert