Hardenberg

SGP: Twenterand financieel en ambtelijk kwetsbaar

Door de redactie

De eerste financiële jaarafsluiting van de huidige coalitie van GBT en CU is een feit. De keuzes die in 2018 onder het bewind van GBT en CU stonden de afgelopen week op de agenda van de raad.

De SGP deelde een compliment uit voor al degenen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het resultaat van Twenterand. Dat klinkt misschien cynisch, omdat er een groot verlies is genoteerd. We hebben oog te houden voor de inzet van alle medewerkers die het afgelopen jaar hun best hebben gedaan om in feite Twenterand te dienen, aldus SGP-raadslid Jan Jonker.

We hebben echter helaas een verklaring met beperking van de accountant. Dit komt doordat er voor ruim zes miljoen euro grote onzekerheden zijn (waaronder activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop). Verder zijn er door de accountant voor ruim 1 miljoen aan fouten op het gebied van rechtmatigheid geconstateerd. Al met al een totaalbeeld waar we niet trots op kunnen zijn.

Wethouder Koster gaf aan dat het grote tekort veroorzaakt werd door incidenten. Maar we hebben blijkbaar structureel last van incidenten zei Jan Jonker in het debat. Wat er wel goed gaat, is dat vanuit het Manitobaplein de berichtgeving mooi wordt gecamoufleerd. Eerst wordt ons een tekort van 440.000 euro voorgeschoteld. Echter, toen al bleek uit de stukken van het college dat het tekort hoger was. Getuige ook het raadsvoorstel dat daarbij hoort, namelijk een nadelig saldo van 680.000. Enkele weken later kwamen de definitieve stukken en was het tekort ineens 1,6 miljoen. De SGP-fractie stoort zich aan deze window dressing.

De SGP maakt zich zorgen over de ambtelijke capaciteit. Twenterand wil de regie voeren. Maar om regie te hebben is voldoende kennis en kundig personeel nodig om ook de regie te voeren. Ik begrijp nu dat we geen kadernota (concept begroting 2021) hebben. Als we alleen al zien hoe de totstandkoming van de jaarstukken is verlopen. Dit moeten we als raad ook niet meer willen accepteren. Helemaal als we wel de te prachtige persberichten en leuke filmpjes maken. Terwijl we wel mans genoeg zijn om in coronatijd vier kunstgrasvelden te reviseren en voor de duurste variant gaan als het gaat om het zwembad. En we weten allemaal dat we code oranje zijn in financieel opzicht. Hoe gaat dat straks? Weer met zijn allen op het matje komen bij de provincie? De tijd zal het leren.