Hardenberg

SGP heeft vragen over stikstof problematiek

Door de redactie

Door de inmiddels overbekende uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) is de vergunningverlening op veel plekken tot stilstand gekomen. Inmiddels heeft de commissie Remkes haar aanbevelingen gepresenteerd. Het behoeft geen betoog dat de stilstand van de vergunningverlening een enorme impact heeft op onze inwoners en bedrijven van welke sector dan ook, maar in het bijzonder voor de agrarische sector en de bouwsector. Het is van levensbelang dat de vergunningverlening doorloopt. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol.

In antwoord op eerdere vragen die gesteld zijn door PvdA/Groenlinks meldt het college van B en W van de gemeente Twenterand dat er geen inventarisatie is van Twenterandse bedrijven die een knelpunt vormen voor stikstofgevoelige natuurgebieden die in aangrenzende gemeenten aanwezig zijn. Ook geef het college van B en W aan dat ze zich nog beraadt hoe wordt omgegaan met de stikstofproblematiek. Verder worden de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau nauwlettend in de gaten gehouden. Daarbij wekt het college de indruk bij SGP dat vergunningverlening en ook de planontwikkeling tot nadere orde wordt uitgesteld. SGP laat dit in een brief aan het college weten. Ook geeft als SGP het voorbeeld dat ontwikkeling van het industrieterrein Garstelanden stil ligt. De SGP vindt dat bij stilstand in de planontwikkeling en vergunningverlening de leefbaarheid van Twenterand in het geding is. Daarom heeft SGP de volgende vragen aan het college. Welke knelpunten zijn er in Twenterand rondom de stikstof-problematiek? (Onderbouwing problematiek en concretiseren per project en vergunningaanvraag) Geeft Twenterand gehoor aan de oproep van onder andere Bouwend Nederland (brief 15 oktober 2019, kenmerk 1910-54800/Mver) ¿ Voortvarend oppakken vergunningverlening) om vergunningen en planontwikkeling zoveel mogelijk te laten door gaan binnen de kaders, ondanks dat er depositie van stikstof plaatsvindt. Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Welke acties onderneemt het college rondom het industrieterrein Garstelanden? Het College hoeft volgens SGP niet af te wachten, maar moet met de ondernemers die in feite belemmert worden al het mogelijke doen om de verdere ontwikkeling te bespoedigen. Verder wil de SGP graag weten welke acties en contacten het college heeft met de Twenterandse bedrijven en afdelingen van belangenorganisaties die bekend zijn in Twenterand (alle sectoren) ondernomen rondom de stikstof problematiek? De agrarische sector is vooral de laatste tijd weggezet als 'milieu onvriendelijk'. De SGP wil graag van het college weten hoe het college zich blijft inzetten voor de bestaande agrarische sector in Twenterand? Hoe geeft zij uiting aan de waardering van deze sector?