Twenterand

Scholen en Het Punt

Door de redactie

Door de PVV-fractie zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college van Twenterand over scholen en Het Punt. Het Punt is een prachtig gebouw binnen de kern en de PVV-fractie vindt het niet meer dan normaal dat de scholen daar waar mogelijk is het Punt financieel te steunen.

Scholen maken wel gebruik van het Punt maar de consumpties worden elders genuttigd. Het college is blij als scholen het Punt weten te vinden en er gebruik maken van de mogelijkheden die het Punt heeft te bieden, maar vindt de afname van consumpties een aangelegenheid tussen de scholen en het Punt. Ook het voldoen aan veiligheidseisen is een verantwoordelijkheid van de scholen. Als gemeente is het college voortdurend overleg met het Punt over de rol/functie van Het Punt in de gemeente Twenterand. Ook het komen tot een financieel gezonde exploitatie maakt deel uit van het overleg en het college komt bij de kadernota 2021 met voorstellen.