Hardenberg

Scheidingsloket Twenterand kost 160.000 euro, maar moet nog veel meer opleveren

Door de redactie

De gemeenteraad van de gemeente Twenterand stemt in met het plan tot realisatie van een zogenaamd 'scheidingsloket'. Doel van dit loket is om binnen de dorpskernen de nadelige gevolgen ( financiële problemen ) zo goed mogelijk te managen. In 2019 wil men nog beginnen met proefdraaien, dit zal tot het eind van 2020 duren.

Geld gereserveerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft 161.604 euro gereserveerd. Ongeveer dan de helft van dat bedrag komt uit de pot armoede- en schuldenbeleid. Twenterand stelt een scheidingsdeskundige aan en doet een beroep op de werkgroep 'verstoorde huiselijke relaties', die nauw betrokken wordt bij de verdere invulling van de proef.

Zorgkosten

Twenterand hoopt met de investering grotere kosten in de toekomst te voorkomen. Scheidingen hebben bijna altijd invloed op de financiële situatie. Door vroegtijdig problemen te signaleren rondom armoede na een scheiding, wil Twenterand voorkomen dat de kosten voor het armoedebeleid verder oplopen. 'Daar staat tegenover dat we met deze preventieve aanpak, op termijn, een verlaging van zorgkosten verwachten', aldus B en W.

Ervaringen en tips

Welke partij de proef gaat uitvoeren, moet nog worden bepaald. Avedan, Stichting ZorgSaam Twenterand en GGD jeugdgezondheidszorg zijn in het voortraject al betrokken geweest. Ook zijn bij jongeren en ouders, die ervaring hebben met scheidingsproblematiek, ervaringen en tips opgehaald.

Kansrijk

Toch houdt Twenterand een slag om de arm: 'We kunnen vooraf niet met honderd procent zekerheid zeggen dat dit een geslaagde pilot gaat zijn'. B en W noemt de pilot 'kansrijk'. Het ondersteuningsaanbod wordt ingericht per kern, zodat inwoners daadwerkelijk dichtbij lichte ondersteuning kunnen ontvangen. Na de proef volgt er een evaluatie. Daarin volgt een besluit om van het scheidingsloket een blijvertje te maken.