Ommen

Scepsis over pilot met bollenteelt

Door de redactie

Het plan van de gemeente Ommen om een pilot met bollenteelt in waterwingebieden toe te staan is niet goed gevallen. Ommenaren vrezen dat de drinkwaterkwaliteit wordt aangetast, zo valt op te maken uit de reacties tijdens de commissievergadering over dit onderwerp.

De gemeenteraad van Ommen boog zich op donderdag 10 oktober over de vraag of de gemeente medewerking gaat verlenen aan een pilot met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden. In de pilot werken waterbedrijf Vitens en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) samen om te komen tot een manier van bollenteelt waarbij geen voor het grondwater schadelijke gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

De pilot heeft betrekking op de waterwingebieden Archemerberg, Hammerflier en Witharen. Vitens en KAVB hebben samen een lijst met bestrijdingsmiddelen opgesteld die niet in het grondwater terecht mogen komen. Deze middelen zullen de bollentelers dan ook niet gebruiken. Er zal worden gecontroleerd op uitspoeling van deze middelen naar het ondiepe grondwater. De pilot heeft niet alleen betrekking op waterwingebieden zelf. Waterwinning trekt namelijk grondwater aan uit een gebied dat groter is dan het grondwaterbeschermingsgebied. Deze intrekgebieden 'leveren' feitelijk het grondwater voor de drinkwatervoorziening. De pilot heeft ook betrekking op deze intrekgebieden.

Kritiek

Of de pilot daadwerkelijk van de grond komt moet nog blijken. De gemeenteraad oriënteerde zich donderdag op het onderwerp, beslissingen zijn nog niet genomen. De Volkspartij Ommen Vooruit is in elk geval pertinent tegen. "De volksgezondheid is in gevaar", stelde VOV-raadslid De Jonge zelfs. Ook uit andere hoek kwam kritiek. Hein Kuiper, voorzitter van Natuur en Milieu De Vechtstreek stelt dat de bewoners te veel risico lopen op vergiftiging van het drinkwater als bij de bloementeelt gif wordt ingezet.

Wethouder Bart Jaspers Faijer verzekerde de aanwezigen dat er voldoende controle zal zijn op de waterkwaliteit. Juist bij de huidige teelt is controle niet mogelijk, stelt hij.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer