Hardenberg

Samenwerking COA en Welluswijs

Door de redactie

In Hardenberg is een asielzoekerscentrum gevestigd. Het betreft een azc waar mensen in verschillende fases van een asielprocedure wonen. Mensen die nog wachten op een beslissing van de IND, of die een negatief hebben en wachten op terugkeer of in beroep zijn gegaan. Ook mensen die weten dat ze in Nederland mogen blijven en wachten op de toekenning van woonruimte binnen de gemeente.

Voor de peuters die in het azc wonen is het belangrijk dat zij een omgeving aangeboden krijgen waarin ze in contact komen met andere kinderen en kennismaken met de Nederlandse taal en cultuur. En waarbij ze een voorbereiding op het basisonderwijs aangeboden krijgen. Stichting Welluswijs kinderopvang heeft in overleg met de gemeente en COA de mogelijkheid deze peuters op te vangen in een taalrijke speelleeromgeving bij hun locaties in de Marslanden. Er is gekozen voor de Marslanden vanwege de geografisch gunstige situering voor de ouders. Deze samenwerking loopt nu enige tijd en we zijn trots om te kunnen melden dat dit een positieve toevoeging is voor de Nederlandse kinderen en de buitenlandse kinderen. De azc-kinderen worden geplaatst op reguliere groepen zodat ze zo snel mogelijke kunnen integreren in de Nederlandse taal en cultuur, want kinderen leren immers veel van elkaar. De pedagogisch medewerksters worden hierin extra begeleid, omdat er vanwege de taalbarrière en hetgeen deze kinderen meegemaakt hebben, extra vaardigheden van hen gevraagd worden.