Hardenberg

SamenSterkSlagharen

Door de redactie

Vorig jaar november is op uitnodiging van nieuwe bestuursleden van het Kronkelhonk, Mirjam Koel en Simons Sieljes, een begin gemaakt met een inventarisatie van de gezamenlijke problemen en doelstellingen van de verenigingen en stichtingen in Slagharen.

De dames zagen een ontwikkeling in het verenigingsleven van Slagharen en wilden hiervoor een peiling houden. Uiteindelijk werd er met veel verenigings- en stichtingsbesturen gesproken en heeft in februari van dit jaar een gezamenlijke brainstormavond plaatsgevonden. Uit die brainstorm kwam naar voren dat alle verenigingen/stichtingen kampen met een terugloop in het ledenaantal en uit dezelfde krappe vijver vissen qua bestuursleden en vrijwilligers. Ook gaf een groot gedeelte aan een gezamenlijk communicatieplatform te missen, waarop in één totaalbeeld de activiteiten te zien zijn. Nu gebruikt elke vereniging/stichting haar eigen kanalen, maar is er geen gezamenlijk initiatief. Op de brainstormavond werd een werkgroep Samen Sterk in Slagharen samengesteld, met onder andere Plaatselijk Belang en Social werk De Stuw, die deze punten uit zijn gaan werken. De eerste contouren zijn geschetst en vanuit de werkgroep is verdere communicatie naar buiten gestart. In eerste instantie alleen via de besturen van alle cultuur- en sportverenigingen/stichtingen, maar nu ook via social media en Weekblad De Toren. In de afgelopen maanden heeft de werkgroep niet stilgezeten. Tijdens meerdere vergaderingen heeft de groep geprobeerd de ideeën, die verzameld waren, verder uit te werken tot potentiële projecten en doelen. Eén onderdeel is een enquête voor alle verenigingen die voor 20 november ingevuld kan worden. Heeft jullie vereniging of stichting deze enquête nog niet gekregen? Laat het weten via l.pieper@slagharen.info.

Wat is nu Samen Sterk Slagharen?

"Samen Sterk Slagharen staat voor verbinding in Slagharen. Omdat er behoefte is aan verbinding op verschillende vlakken en op het gebied van sport en cultuur. Door middel van kennis en ervaringen te delen op verschillende fronten. Op onze kanalen willen we jullie op de hoogte houden van onze voortgang maar ook van activiteiten #inslagharen", aldus Hendri Godeke, commissielid. Concreet is de werkgroep momenteel bezig met de begroting en subsidiering van digitale welkomborden en informatieschermen die bijvoorbeeld bij de huisarts, de sportkantine en supermarkt kunnen worden opgehangen. Daarop kan, evenals op de sociale kanalen, de dorpsactiviteiten gecentraliseerd worden weergegeven. Daarnaast wordt gekeken naar een gezamenlijke sport- en cultuurmarkt waarbij de verenigingen en stichtingen in Slagharen zich kunnen presenteren. Helaas zal dit punt wegens de coronamaatregelen in een andere vorm worden weergegeven dan beoogd. Heb je als vereniging of stichting activiteiten die je wilt delen, laat het aan de werkgroep weten. De werkgroep plaatst dit dan op de gezamenlijke activiteitenkalender. Deze activiteitenkalender is er zodat inwoners en verenigingen kunnen zien hoe actief Slagharen is. Activiteiten plaatsen op de website van Plaatselijk Belang Slagharen is ook mogelijk, hiervoor is een stappenplan ontwikkeld. Wil je als vereniging deze stappenplan ontvangen? Laat het weten via de chat of mail naar l.pieper@slagharen.info.