Hardenberg

Samenlevingsschool Radewijk-Den Velde in de startblokken

Door de redactie

In juni werd bekend dat de christelijke basisschool 't Kompas uit Radewijk en de openbare basisschool Den Velde gaan fuseren en samen verder gaan als 'Samenlevingsschool'. Inmiddels staat de school in de startblokken. De samenstelling van het team is bekend en ook de naam van de nieuwe school.

"Onlangs hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen leerkrachten en mij, de beleidsmedewerker HR van onderwijsstichting Arcade, een MR-lid en de projectleider van de fusie",, vertelt Erwin Breukelman, de directeur van de fusieschool. "Met veel plezier kan worden gemeld dat uit deze motivatiegesprekken is gekomen dat alle leerkrachten die op gesprek zijn geweest mee kunnen naar de Samenlevingsschool. Het is een uitgebalanceerd team van leerkrachten, afkomstig van zowel CBS 't Kompas als van OBS Den Velde, met een brok ervaring en veel kwaliteiten".

Samenlevingsschool "De Ravelijn"

Op woensdag 6 februari is dit nieuwe team bij elkaar geweest in boomstammenrestaurant "Het Heemse". Tijdens deze bijeenkomst in informele sfeer is het team op zoek gegaan naar de naam voor de nieuwe school. Op basis van de bevindingen van deze avond is er uit tweeëntwintig, door ouders en leerlingen ingezonden namen, unaniem gekozen voor: Samenlevingsschool "De Ravelijn".

Breukelman legt de gedachte achter deze naam uit: '"Ra" staat voor Radewijk, "Ve" staat voor Den Velde en "Lijn" staat voor de verbinding. Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Leerlingen, medewerkers en ouders maken zich sterk door krachten te bundelen om samen een veilige leeromgeving te creëren voor elk kind. Dit is wat wij als samenlevingsschool ook willen zijn".

Het team van "De Ravelijn"

Bovenste rij v.l.n.r. (staand):

Ina Bolks, Margo Rottier, Marinka Zuidema, Erwin Breukelman, Daniëlle van Gijzen, Martin Nijman.

Onderste rij v.l.n.r. (zittend):

Wilna Ciebrant, Nelleke Hakkers, Helen van den Berg, Jos Versteeg, Harmke Timmer.