Hardenberg

Samenlevingsschool De Ravelijn en Kinderwereld van start

Door de redactie

Na de zomervakantie gaan obs Den Velde en cbs 't Kompas uit Radewijk verder als Samenlevingsschool De Ravelijn. De nieuwe school zal nauw gaan samenwerken met kinderopvangorganisatie Kinderwereld. De aftrap van deze samenwerking is meteen na de zomervakantie.

"We starten dan met de school en de peuteropvang in het huidige gebouw van 't Kompas in Radewijk", vertelt directeur Erwin Breukelman. "Op de locatie in Den Velde, waar we uiteindelijk gehuisvest worden, wordt eerst volop verbouwd en gerenoveerd". "Er staat daarna een fantastisch gebouw, waar ook 'Kinderwereld' gebruik van gaat maken".

Samenwerking

"De samenwerking met 'Kinderwereld' begint eerst bescheiden, maar wordt steeds verder uitgebreid". "In eerste instantie bieden we twee dagdelen van van 8.30 tot 12.00 uur aan voor de peuters". "Peuters van twee tot vier jaar worden hier begeleid door goed opgeleide pedagogisch medewerkers die de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten houden en bijzonderheden signaleren". "Daarnaast is er uiteraard veel ruimte om lekker te spelen, zingen, knutselen, bouwen, dansen, verkleden en vóór te lezen", legt Paulien Koster namens Kinderwereld uit. "Daarnaast worden onze pedagogisch medewerkers ingezet tijdens de middagpauze, in de praktijk blijven alle kinderen van De Ravelijn op school tussen de middag". "Op het moment dat de leerkrachten pauze hebben, nemen onze medewerkers hun taak op het plein over".

Erwin Breukelman droomt intussen verder. "In de toekomst hopen we te kunnen toewerken naar een IKC (Integraal Kindcentrum, redactie)". "Het vernieuwde gebouw in Den Velde biedt wat dat betreft straks ook nieuwe kansen".

"Sinds dit schooljaar werken Arcade, waar De Ravelijn onderdeel vanuit gaat maken, en Kinderwereld steeds nauwer samen". "Op een aantal locaties heeft dat al tot mooie resultaten en positieve reacties bij ouders geleid". "Doordat we op veel locaties in hetzelfde gebouw of vlak ernaast zijn gehuisvest is het eenvoudiger om contact met elkaar te leggen". "Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat we samen zorgen voor een doorgaande lijn van de kinderen", vertelt Paulien Koster.