Hardenberg

Samen zingen, samen geloven

Door de redactie

Zondag 17 november om 19.00 uur is er in De Schoof, Brugstraat 10 te Daarlerveen, weer een dienst 'Samen zingen, samen geloven'.

In februari was er ook een viering 'Samen zingen, samen geloven'. Omdat hierop veel positieve reacties waren, wil men deze viering opnemen in een terugkerende cyclus. Liederen en twee Bijbellezingen met twee 'korte' reflecties wisselen elkaar af. Het thema is 'Gods lamp geeft nieuwe hoop'. In een tijd van kerkverlating bloeit er overal 'jong groen' en een groot deel van hen heeft geen kerkelijke achtergrond of is 'herintreder'. Vanuit 1 Samuël 1 en 1 Samuël 3 wordt dit bekeken. Een aantal gemeenteleden werkt weer mee aan deze dienst en Bjorn zal muzikaal begeleiden op het orgel. Er wordt gezongen uit het liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' en 'Evangelische Liedbundel'. Als u niet in het bezit bent van deze bundels, dan liggen er voldoende in de kerk. De kerk is open voor iedereen. Welkom!