Hardenberg

Samen maken we HHC

Door de redactie

Bert Beun, voorzitter voetbalvereniging HHC Hardenberg kijkt terug op het jaar 2020 en blikt vooruit op het jaar 2021.

Terugkijkend op 2020 was HHC1 serieus op weg om een gooi te doen naar een eerste kampioenschap in de Tweede Divisie. Het stilvallen van de competitie, als gevolg van corona en vervolgens het definitief stoppen van de competitie, maakte dat dit hoogtepunt in spé een dieptepunt werd. "Vele andere teams, mannen/vrouwen, senioren/jeugd, zaal/veld, recreatie/prestatie hadden dezelfde teleurstelling te verwerken. Het verenigingsleven kwam abrupt tot stilstand. Vanzelfsprekend begrijpelijk gezien de impact die corona had en heeft. Gelukkig hebben we de verbinding met leden, sponsoren en vrijwilligers kunnen behouden en blijft de gedrevenheid groot bij eenieder".

Hoogtepunten

Een hoogtepunt voor HHC Hardenberg in het afgelopen jaar was de dag waarop de HHC-bus werd gepresenteerd aan een groep van 21 vrijwilligers, die tevens verrast werden met de voordracht als Lid van Verdienste. Op dezelfde dag werden recreatietrainers verrast met kleding door enkele sponsoren. "Tel daarbij de start van Profile Heuver als nieuwe hoofdsponsor naast Moderna en de Rabobank en er zijn lichtpuntjes te over, zelfs nu de competitie wederom stilligt en trainen voor de jeugd, weliswaar onbeperkt, maar voor de senioren slechts met veel regelgeving omkleedt, kan worden georganiseerd".

Verduurzaming

"Een ander hoogtepunt voor HHC Hardenberg is zeker de grote stap in verduurzaming van onze accommodatie welke met de duurzaamheidspartners is gezet. Als laatste hoogtepunt van het jaar wil ik noemen de komst van Gert Heerkes, om de jeugdopleiding een impuls te geven, een verdere stap om onze ambities waar te maken". Dit alles gebeurde in het jaar 2020 waarin de vereniging ook leden heeft gehad met corona soms zelfs heftig en met ziekenhuisopnamen.

Niet door in de KNVB beker

"Dat we dit jaar niet door konden in de KNVB-beker door de coronamaatregelen is spijtig maar begrijpelijk. Er zijn belangrijker zaken in de strijd tegen corona dan alles organiseren om dit marginale belang. De KNVB heeft haar verantwoordelijkheid genomen zowel door het uit competitie halen van de amateurs, waaronder dus ook wij, alsook in het financieel compenseren van de clubs. Dit gebeurde door toekennen van de startpremie voor deze ronde en deels volgende ronde. Dit betekent bijna 17.000 euro voor alle amateurclubs die nog in de KNVB-beker competitie waren".

Verbondenheid met leden

"Financieel zijn we blij met de verbondenheid met leden en sponsoren, We hebben nagenoeg geen opzeggingen van sponsoren en leden tot heden. Het gevoel #oranjezwartdiepinonshart geldt gelukkig ook nu. Wel missen we de inkomsten van entree en kantine, daartegenover staan een kleine compensatie uit de eerste now-regeling en korting op de huur vanuit de gemeente, hiervan moet deels nog blijken of het uitstel of afstel van betalingsverplichtingen is.

Gezonde vereniging

Omdat we een gezonde vereniging zijn, ook financieel, kunnen we dit seizoen doorkomen. Daarbij wel goed kijkend naar reduceren van kosten. Dit doen wij door zaken die niet per se hoeven deels uit te stellen. Spannend is natuurlijk hoe hard de economie geraakt is, en welke effecten de komende maanden optreden om te bezien welke insteek we voor het aankomende seizoen moeten kiezen. Hiertoe werken we momenteel meerdere scenario's uit. Daarbij willen we in de volle breedte de vereniging blijven waar eenieder zicht thuis voelt en waarbij HHC1 blijft meedoen in de top van de Tweede Divisie.

Hervatting competitie

Na 19 januari wordt bekend of er begin maart met twee poules van negen teams een competitie gespeeld gaat worden met aansluitend een nacompetitie om te strijden tegen degradatie en om het kampioenschap.. "Dit is een acceptabel scenario al hadden we liever een competitie tegen alle 17 tegenstanders gespeeld. Maar als er begin maart niet gespeeld kan worden dat wordt waarschijnlijk de eerste competitie uitgespeeld met behoud van resultaten tot heden", vertelt Bert.

Op de vraag hoe ziet u het jaar 2021 antwoordt Bert het volgende: "Hopelijk een jaar van herstarten van alle clubactiviteiten, ook in de zaal, met een langere doorloop van het huidige seizoen tot eind juni in plaats van regulier eind mei. In een wereld waar we het virus bedwongen hebben en we kunnen focussen op de beleving binnen de club. Immers #samenmakenweHHC".