Ommen

Samen

Door de redactie

Wat was samen mooi! Samen zijn. Het lijkt zo lang geleden. Samen zijn is wat we willen. Waar we zo naar verlangen. Dat is waar we voor gemaakt zijn. Samen met je familie, je vrienden, je sportclub, je kerk of gemeente. Wat willen we weer graag samen verjaardagen vieren, bruisende trouwfeesten en gedenkwaardige jubileums meemaken. Zo, van kom maar binnen, het huis of de feestzaal is nog lang niet vol! En het klinkt een beetje gek, maar zelfs weer samen een rouwe begrafenis meemaken. Gewoon, omdat we elkaar zo hard nodig hebben op deze verdrietige momenten. En wat zou het mooi zijn om met de hele familie en vriendenkring samen de donkere dagen van kerst samen te kunnen vieren. Het feest in Nederland waar iedereen, gelovig of niet, bij elkaar komt.

Maar nu even niet samen. De verhalen over de groeiende eenzaamheid raken ons allemaal. Het is oorverdovend stil geworden in veel huizen en instellingen. Sommige mensen komen al negen maand de deur niet uit. Zien alleen nog maar mensen op televisie of internet. Ze missen de aanraking, omhelzing en broodnodige knuffel. Voor sommigen is de enige aanraking de griepprik geweest, door een assistente met steriele handschoenen en mondmasker. Een virusziekte heeft ons uit elkaar gehaald. Niet meer samen.

Ons verlangen is om samen te zijn. En dat is niet toevallig. Daar zijn we voor gemaakt. Daar zijn we voor bedoeld. We zijn gemaakt voor relatie. Zo heeft God dat bedacht. God is Liefde staat in 1 Johannes 4:8. En je kunt alleen maar liefhebben als je met iemand samen kunt zijn. Daarom is God ook een Drie-eenheid. De Vader, Zoon en Heilige Geest hebben elkaar lief. En God begon die relatie ook met ons mensen in het paradijs. Maar het duurde niet lang of Adam en Eva verstopten zich beschamend in het struikgewas, omdat ze dachten net zo te kunnen worden als hun Maker. En God vroeg: waar ben je?! Het samen met God wandelen in de tuin veranderde in geloof, hoop en liefde. Gescheiden van God, nooit meer samen.

Maar zoals altijd heeft God een plan. Altijd. En, zoals we mogen verwachten van Hem, een Masterplan. Hij begint de relatie te herstellen. Door de hele bijbel heen kun je dit reddingsplan ontdekken. Hij begon met Abraham. En vanuit hem werd de Messias in vermomming geboren. Zijn eigen volk, die de Messias verwachtte, had niet in de gaten dat hun Koning daar in de kribbe lag. God die mens werd. God van de eeuwigheid die in de tijd kwam. Een mens zoals wij. Geboren in een stal was het Kindje Jezus samen met herders en schapen. De bijbel zegt dat Hij in alles aan ons is gelijk geworden. En zelfs meer dan dat. Jezus weet wat eenzaamheid is. Hij koos ervoor om onze plek in te nemen. Hij koos ervoor om met ons te ruilen. Aan het kruis riep Jezus uit: "Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?!" Wat in de eeuwigheid niet gebeurd was, overkwam Jezus aan het kruis. Niet meer samen met Zijn Vader. En de Herder aan het kruis schreeuwde het uit! Hij deed het niet voor zichzelf. Hij deed het voor Zijn schapen. Hij deed het voor jou. Jezus werd door Zijn Vader verlaten, zodat jij weer samen met God kunt zijn.

En jij? Wat doe jij? Sta jij straks ook met de schaapjes bij de kribbe te kijken naar deze bijzondere Jezus? Misschien ken je Hem al. En kijk je uit naar de dag dat Hij terugkomt. Om voor altijd met Hem samen te zijn. Misschien ken je Hem niet en lees je nu iets waar je nog nooit van gehoord hebt. Net als ik, 40 jaar geleden. Dan wil ik je uitdagen om te ontdekken wie deze Jezus is en wat Hij voor jou gedaan heeft. Ik kan je beloven, je zult nooit meer dezelfde zijn. En voel jij je eenzaam? Jezus is maar een gebed van je verwijderd. Hij laat je nooit alleen. Straks weer samen, nog even volhouden. Gezegende kerstdagen.

Kasper Stroobosscher

Voorganger Evangelische gemeente Ommen