Hardenberg

Ruim driekwart van woningen aangesloten op glasvezel

Door de redactie

Al ruim 76% van de huishoudens in de gemeente Hardenberg is aangesloten op glasvezel. Dat blijkt uit recente gegevens van onderzoeksbureau Statix. Hiermee loopt Hardenberg flink voor op het landelijk gemiddelde van 38%.

De verwachting is dat het buitengebied de komende twee jaar in rap tempo toegang krijgt tot glasvezel. Het stedelijk gebied laat nog wat langer op zich wachten, zo meldt Internethunter.nl. Het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland groeit gestaag. Van de 8 miljoen huishoudens zijn er op dit moment 3 miljoen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dat komt neer op 38%. Ruim 5 miljoen huishoudens hebben nog geen toegang tot glasvezel, en moeten het nog doen met ADSL en de kabel. Opvallend is dat minder dan de helft van de huishoudens die toegang hebben tot glasvezel (46%) hier daadwerkelijk gebruik van maken.

Groei aansluitingen in buitengebied

De laatste jaren hebben met name de buitengebieden een flinke inhaalslag gemaakt. Het gaat hierbij om minder bevolkte gebieden in onder andere Overijssel, Drenthe en Groningen. Zo is op dit moment ruim tachtig procent van de woningen in Overijssel aangesloten op glasvezel. Dat komt omdat de noodzaak voor een snelle en stabiele internetverbinding in deze buitengebieden groot is. De bestaande internetverbindingen (vaak ADSL) zijn zo traag dat de meest eenvoudige dingen als een online filmpje kijken al problemen opleveren. Stratix verwacht dat binnen twee jaar vrijwel alle Nederlandse buitengebieden zijn aangesloten op glasvezel. In 2018 werden ruim 150.000 woningen in het buitengebied aangesloten op glas.

Stedelijk gebied blijft achter

Het stedelijk gebied blijft achter als het gaat om het aantal nieuwe glasvezelaansluitingen. De aanleg is hier minder rendabel, en de noodzaak een stuk kleiner. De bestaande kabelaansluiting biedt een prima verbinding waardoor de roep om glasvezel hier een stuk kleiner is. Specialisten verwachten dat het nog wel tien jaar kan duren voordat ook de stedelijke gebieden om zijn naar glasvezel.