Hardenberg

Ruim baan voor de Nedersaksenlijn

Door de redactie

"We zijn enorm blij met de krachtenbundeling door de zeven gemeenten langs de lijn om zo het belang van de komst van de voor deze regio zo belangrijke spoorverbinding nadrukkelijk te onderstrepen. Een stevige steun in de rug op weg naar realisatie van de Nedersaksenlijn voor iedereen die zich er voor inzet. Een belangrijk signaal!" Dat zegt het bestuur van de Stichting Nedersaksenlijn als reactie op het besluit van de zeven gemeenten om samen op te trekken. De gemeenten willen de Tweede Kamer helpen bij de uitvoering van de haalbaarheidsstudie naar de spoorverbinding Twente-Hardenberg-Emmen-Ter Apel-Stadskanaal-Veendam-Groningen.

De Stichting Nedersaksenlijn organiseert activiteiten om het belang van de nieuwe spoorverbinding voor de regio te onderstrepen en het draagvlak voor de realisatie te verbreden en versterken. Ze wordt hierin gesteund door tal van organisaties, inwoners, overheden en het bedrijfsleven in Groningen, Drenthe, Overijssel en het aangrenzende Duitsland.

Groter belang

"Door eensgezind op te trekken als politiek, bestuur, bedrijfsleven en onderwijs maken we duidelijk dat wij als regio's samen achter dit project staan, dat we hem willen! Zo wordt ook duidelijk dat het gaat om een groter belang. Het gaat echt om meer dan een lokale spoorverbinding", zegt het bestuur van de stichting.

Internationale schakel

De Nedersaksenlijn is in de ogen van de stichting niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente. De stichting wijst eveneens op de aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer.

Mensen binden

In de visie van de Stichting Nedersaksenlijn is de spoorlijn regionaal gezien ook belangrijk voor het verbinden van de locaties van verschillende (beroeps)opleidingen op alle niveaus in het gebied en het makkelijker bereikbaar maken van bedrijven en organisaties voor studenten om bijvoorbeeld stage te lopen. "Dat vergroot de kans dat jongeren in het gebied blijven en is goed voor de economie in de hele regio".

Dat wil de stichting aan iedereen duidelijk maken, ook aan de politiek in Den Haag. Reden waarom onlangs ook aan de Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede kamer is gevraagd om de regio te komen bezoeken. Zo kan men zelf het enthousiasme ervaren en van vele partijen het belang horen om daadwerkelijk de Nedersaksenlijn te gaan realiseren.