Hardenberg

Rookvrij

Door de redactie

Op steeds meer plaatsen zijn we rookvrij. Wat is er de afgelopen 40 jaar enorm veel veranderd in het gedrag van mensen als het op roken aan komt. Was het een tiental jaren geleden heel normaal en geaccepteerd dat men een sigaret opstak, tegenwoordig moet de roker zich steeds meer moeite getroosten om ergens te kunnen roken.

Uit mijn kindertijd herinner ik me dat bij een verjaardag van mijn ouders de woonkamer veranderde in een blauwe kamer, op tafel glazen met sigaren en sigaretten, met en zonder filter. We vonden dat heel normaal, wisten wij veel. Daar is gelukkig veel in veranderd, in mijn eigen omgeving wordt door bijna niemand meer gerookt.

Vanuit gezondheidsstandpunt weten we inmiddels ook dat roken enorme risico's met zich meebrengt. Toch is er ook nog altijd veel weerstand tegen de bemoeienis van anderen bij rokers. Het percentage rokers onder de volwassenen daalt wel maar ligt nog altijd boven de 20 procent, wat betekent dat een op de vijf volwassenen nog steeds een sigaret opsteekt. Het aantal initiatieven dat wordt genomen om te komen tot steeds meer plaatsen waar niet gerookt mag worden neemt toe. Een bijeenkomst afgelopen maand in het LOC, georganiseerd door Vechtdal Vitaal om te starten met een gezondere leefstijl door te stoppen met roken, werd door 290 mensen bezocht, geweldig. Een aantal deelnemers die ik sprak gaven aan geschokt te zijn door de enorme toevoegingen aan de tabak om de verslaving te bevorderen door de tabaksindustrie. Van stoffen die je makkelijker laten inhaleren tot rattengif en heel veel andere verslavend giftige stoffen. Ik heb ook altijd moeite om niets te zeggen als ik bij de ingang van het ziekenhuis in Hardenberg patiënten zie roken, maar begrijp ook dat hun verslaving niet alleen eigen schuld is.

Afgelopen weekend hadden we de primeur op een rookvrij sportpark Boshoek. Er zijn nog twee plekjes voor de verstokte roker. Ik hoop dat deze plekjes ook op korte termijn overbodig zijn.

De column even sToren wordt verzorgd door Henk Leemhuis, Karin van Dijk, Bert Nonkes, Adrian Verbree en Rudi Bults.