Hardenberg

Roelie Brink passie voor stad Hardenberg

Door de redactie

er 1 februari 2019 beëindigde Roelie Brink haar werkzaamheden als evenementencoördinator van de Stichting Stad Hardenberg Promotie. Gea de Vries-Bos heeft de functie van Roelie overgenomen. Gezien haar grote verdienste voor stad Hardenberg e.o. werd Roelie op 30 januari een afscheidsreceptie aangeboden door het bestuur van SHP in Partycentrum Circus gelegen aan de Zwingel 2 in Hardenberg.

Het was een drukte van belang en de afscheidnemende evenementencoördinator schudde dan ook tientallen handen. Roelie Brink heeft 27 jaar deze functie met verve en passie bekleed. Burgemeester Peter Snijders sprak mooie woorden richting Roelie Brink. "Wie Roelie Brink zegt, zegt Stad Hardenberg Promotie en is onlosmakelijk verbonden aan Hardenberg. Met jouw inzet en energie in het promoten van de stad heeft Hardenberg een duidelijke plaats weten te krijgen op de landelijke kaart. Als evenementencoördinator was je betrokken bij alle evenementen, die in Hardenberg werden georganiseerd. In Hardenberg kennen we het motto 'De Kracht van gewoon doen' en daar ben jij Roelie hét voorbeeld van. Ook ben je een warme persoonlijkheid, die oog heeft voor mensen om je heen", aldus Snijders. Hierna overhandigde burgemeester Snijders aan Roelie onder andere een kristallen miniatuur van haar werkplek in het gemeentehuis van Hardenberg. Ook Bert Nonkes sprak mooie woorden tot Roelie en had tot slot nog een verrassing. Samen met Henk Dunnewind, Gerrit Brunink en Erik Volkers had hij een lied opgenomen waarin Roelie werd bedankt voor haar inzet.

Bouwen in de sfeer van de stad

Henk Dunnewind tot voor kort voorzitter van Stichting Hardenberg Promotie noemde Roelie Brink een ware pionier. "Roelie heeft Hardenberg qua evenementen in de steigers gezet en gehouden. Begonnen 27 jaar geleden als vrijwilliger zonder enig podium en zonder referentie. Op het gebied van promotie/activiteiten was er immers nog helemaal niets in Hardenberg", laat Dunnewind in zijn toespraak weten. "Als een ware pionier ben je begonnen met het bouwen van de stad. Het bouwen aan sfeer in de stad, het bouwen aan evenementen en het bouwen aan bekendheid van de stad Hardenberg. Later als professional in dienst gekomen bij de stichting Stad Hardenberg Promotie. Ook stond je aan de wieg van de oprichting van een groep vrijwilligers die nu maar liefst 180 mensen telt die zich jaarlijks belangeloos inzet bij tal van activiteiten voor de stad Hardenberg. Het is niet voor niets dat veel gemeenten en organisaties het SHP-model geheel of gedeeltelijk hebben overgenomen. Als bestuur kunnen we met trots het model en de kracht van het model vertellen aan belangstellende organisaties en daar was jij Roelie een belangrijke schakel in", aldus Henk Dunnewind. Hierna werd door het huidige SHP-bestuur Roelie een zitbank aangeboden met de toepasselijke naam 'Roelie Brink Bank'. Deze zal permanente een waardige plek krijgen bij het evenemententerrein. De huidige voorzitter Erik Volkers nam het slotwoord en gaf aan dat hij samen met een volledig nieuw bestuur een vernieuwende weg inslaat en zich niet enkel en alleen meer op de stad maar juist op de gemeente Hardenberg wil gaan richten.