Hardenberg

Rijdende winkel Baalder vanaf Pasen nog dichter bij huis

Door de redactie

Sinds oktober 2018 is de rijdende winkel van Rooth op dinsdag aanwezig op een tweetal plaatsen in Baalder. Vanaf Pasen, dus met ingang van dinsdag 23 april aanstaande, wordt de route wat aangepast. Hierdoor komt de beschikbaarheid van deze voorziening nog beter tot zijn recht.

Kortgeleden is er een beperkte evaluatie van de eerste vier á vijf maanden van deze rijdende winkel aan de orde geweest. Daarbij bleek dat met name de standplaats bij sporthal de Kamp een groot succes is. Hier is sprake van een constante stroom van klanten die de benodigde boodschappen graag bij Rooth doen. Aangezien er bij de Wijkboerderij slechts een beperkt aantal klanten komen en kwamen gaat die locatie vervallen. Na overleg tussen de heer Rooth en enkele leden van de werkgroep gaat de winkelwagen voortaan op meer plaatsen over Baalder verspreid enige tijd staan. Dit wordt voorlopig dan uitgevoerd en als dat bevalt blijft dat en als de route nogmaals moet worden aangepast, dan zal dat gaan gebeuren.

Nieuwe route

Met ingang van 23 april gaat de winkelwagen eerst om half tien op de Singelberg (nabij de Niehof) staan en gaat daarna door naar de Paasberg, vervolgens worden de Eiberhof en en de Binnenhof aangedaan. Tenslotte staat hij, als gebruikelijk, vanaf ongeveer elf uur tot half een bij de Kamp / Baalderslag. Bij aankomst op de desbetreffende plaatsen zal Rooth een geluidssignaal / toeter laten horen, zodat de klanten zich dan kunnen gaan melden. Overigens is het voor mensen met fysieke klachten ook mogelijk om de boodschappen door Rooth aan huis te laten bezorgen zonder extra kosten. Rooth is zelfs bereid om bepaalde artikelen, die hij eventueel niet beschikbaar heeft, op bestelling in de wagen mee te nemen. Indien men dergelijke wensen heeft dan kan men Rooth bellen via 0655368106.