Hardenberg

Rheezerveen opent een IKC

Door de redactie

Op vrijdag 18 oktober opende het Integraal Kind Centrum (IKC) in Rheezerveen officieel haar deuren. CBS Rheezerveen valt onder de stichting Chrono.

Alle scholen van Chrono hebben in de afgelopen periode een samenwerkingspartner gezocht met als doel om op termijn een IKC te gaan vormen. Na gesprekken over gezamenlijke visie bleek dat cbs Rheezerveen heel goed aansloot bij de visie van kinderopvang de Beestenboel van Daphne Pullen. Eind vorig schooljaar is de samenwerking al van start gegaan en begin dit schooljaar startte de kinderopvang met daarin ook een peuterspeelzaal. Vrijdag werd door Henk Brink, de bestuursvoorzitter van stichting Chrono, en Daphne Pullen van de Beestenboel de intentieverklaring om tot verdere inhoudelijke samenwerking te komen ondertekend. Na een woordje van wethouder Gitta Luiten werd door Fender van de peuterspeelzaal en Jasper uit groep 8 een lint doorgeknipt en kon het feest beginnen. CBS Rheezerveen en De Beestenboel gaan samen met een gezamenlijk ideaal voor ogen: de doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar versterken. De stap naar de basisschool wordt verkleind doordat beide organisaties in één gebouw zitten en de peuters op natuurlijke wijze kennismaken met de basisschool. Kinderen kunnen na schooltijd naar de BSO worden gebracht, waar een mooi aanbod aan wordt geboden. Vrije tijd wordt zo rijk ingevuld en er wordt een gemeenschap gevormd waar kinderen veilig kunnen ontwikkelen. Op school en bij de opvang / peuterspeelzaal speelt het buiten leren en spelen een grote rol. Er is één pedagogische visie en beide partijen kennen de ondersteuningsbehoeften van de kinderen goed. Zo wordt er op verschillende manieren samen gewerkt aan de IKC-missie 'Ruimte om te groeien'.