Coevorden

Reünie van over de brugge

Door de redactie

Op initiatief van Gerard Osseforth wordt op zaterdag 19 oktober een reünie gehouden voor mensen die zich betrokken voelen en die 'over de brug' de Bentheimerbrug in Coevorden gewoond hebben.

Sinds 2014 beheert Osseforth de facebookpagina 'Ut volk van over de brugge' en daarop kwamen steeds meer vragen om een keer een reünie te organiseren. Gerard Osseforth zocht contact met Fennie Kok, Jannie Nakken en Herman Woltersom, allemaal van over de brug en samen organiseren zij nu de reünie. De voorbereidingen zijn in volle gang en er zijn al veel aanmeldingen binnen om zaterdag 19 oktober de reünie te bezoeken. De Eendrachtswijk, in de volksmond nog steeds 'over de brug' genoemd is de oudste wijk buiten de stadsgrachten van Coevorden. De eerste woningen werden door Stichting De Eendracht, het huidige Domesta in 1908 gebouwd. De reünie wordt gehouden in De Voorde en is bedoeld voor mensen die zich betrokken voelen en die gewoond hebben over de brug en voor bewoners van het voormalige woonwagenkamp aan het Picardiekanaal. Opgeven voor de reünie kan via facebook 'Ut volk van over de brugge'.