Hardenberg

Repaircafé Handige Harry in wijksteunpunt Oostloorn

Door de redactie

Op donderdag 21 november wordt, van 14.00 tot 16.00 uur, in wijksteunpunt Oostloorn aan de J.C J. v. Speijkstraat 14 in Hardenberg het repaircafé Handige Harry gehouden.

Onze afvalberg wordt steeds groter, spullen worden nauwelijks gerepareerd terwijl het toch anders kan! Repaircafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarin de aandacht ligt op ontmoeten en (samen) repareren. Bij repaircafé Handige Harry kunt u terecht met uw kapotte fietsen, kleding, huishoudelijke apparaten, stekkers, stoelen en nog veel meer, alles is mogelijk om samen met de vrijwilliger te repareren.

Doe mee en kom ook met uw kapotte spullen naar het repaircafé Handige Harry in het wijksteunpunt Oostloorn te Hardenberg

Repaircafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarin de aandacht ligt op ontmoeten en (samen) repareren. In het repaircafé is gereedschap aanwezig en er zijn vrijwilligers die u zo goed mogelijk helpen om reparaties uit te voeren.

Het repaircafé is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tíjdens de repaircafé-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen worden dus niet bij het repaircafé afgegeven en later weer opgehaald;

Bent u goed geholpen in het repaircafé en wilt u weten wat het dan kost? Dat bepaal je zelf, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van deze bijdrage wordt materiaal en gereedschap gekocht.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer