Hardenberg

Repaircafé Handige Harry in wijksteunpunt Oostloorn

Door de redactie

Onze afvalberg wordt steeds groter, spullen worden nauwelijks gerepareerd terwijl het anders kan. Repaircafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarin de aandacht ligt op ontmoeten en (samen) repareren.

Bij repaircafé 'Handige Harry' kunt u terecht met uw kapotte fietsen, kleding, huishoudelijke apparaten, stekkers, stoelen en nog veel meer, alles is te repareren samen met de vrijwilliger. Doe mee en kom ook met uw kapotte spullen naar het repaircafé 'Handige Harry' in het wijksteunpunt Oostloorn te Hardenberg. Repaircafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarin de aandacht ligt op ontmoeten en (samen) repareren. In het repaircafé is gereedschap aanwezig en er zijn vrijwilligers die u zo goed mogelijk helpen om reparaties uit te voeren. Het repaircafé is géén gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tíjdens de repaircafé-bijeenkomst, in aanwezigheid vàn en zo mogelijk mèt medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Het is dus niet de bedoeling dat kapotte spullen bij het repaircafé worden afgegeven en later weer opgehaald.

Bent u goed geholpen in het repaircafé en wilt u weten wat het kost? Dat bepaalt u zelf, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van deze bijdrage wordt materiaal en gereedschap gekocht.

Repaircafé 'Handige Harry' op donderdag 18 juli in wijksteunpunt Oostloorn van 14.00 tot 16.00 uur. Graag tot ziens bij het Wijksteunpunt Oostloorn aan de J.C J. v. Speijkstraat 14 in Hardenberg.