Hardenberg

Repaircafé Handige Harry in wijksteunpunt Oostloorn

Door de redactie

Op donderdag 28 maart is Repair Café Handige Harry van 14.00 tot 16.00 uur in wijksteunpunt Oostloorn in Hardenberg.

Onze afvalberg wordt steeds groter, spullen worden nauwelijks gerepareerd terwijl het toch anders kan! Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarin de aandacht ligt op ontmoeten en (samen) repareren. Bij Repair Café Handige Harry kunt u terecht met uw kapotte fietsen, kleding, huishoudelijke apparaten, stekkers, stoelen en nog veel meer. Alles is mogelijk om te repareren samen met de vrijwilliger. Doe mee en kom ook met uw kapotte spullen naar het Repair Café Handige Harry. In het Repair Café is gereedschap aanwezig en er zijn vrijwilligers die u zo goed mogelijk helpen om reparaties uit te voeren.

Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tíjdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen worden dus niet bij het Repair Café afgegeven en later weer opgehaald. Bent u goed geholpen in het Repair Café en wilt u weten wat het kost? Dat bepaal je zelf, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Van deze bijdrage wordt materiaal en gereedschap gekocht.