Hardenberg

René De Vent op kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen

Door de redactie

De Partij van de Arbeid in Hardenberg en Ommen heeft vorige week een ledenvergadering gehouden in aanloop naar de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap Vechtstromen. De lijst voor de Provinciale Staten wordt aangevoerd door Annemieke Wissink. Wissink was afgelopen zondag in het programma Vroege Vogels door Natuurmonumenten uitgeroepen tot één van de groenste politici van het jaar.

bertil

Tijdens de vergadering hield voormalig wethouder van de gemeente Hardenberg en kandidaat voor de Provinciale Staten René de Vent een inleiding over duurzaamheid. Na afloop van de bijeenkomst vroeg men aan hem wat zijn speerpunten zouden zijn als hij voor de Provinciale wordt gekozen. "Belangrijk voor onze regio blijven goede verbindingen. Nu de N34 klaar is, is het belangrijk de treinverbindingen te verbeteren zodat Hardenberg ook goed bereikbaar blijft via het spoor. Richting Zwolle gaat het goed maar de noord-zuidverbinding kan beter. Daarom ben ik een groot voorstander van de Nedersaksenlijn", aldus René de Vent, die wethouder sociale zaken was tijdens de crisis, geeft vervolgens aan dat werkgelegenheid en werkzekerheid voor onze regio belangrijk blijft: "Verbeteren van de positie van werkzoekenden en werkenden die toch moeilijk rond kunnen komen, heeft daarbij mijn speciale aandacht. Maar ook is in onze snel veranderende wereld 'een leven lang leren' eerder regel dan uitzondering. Daar ligt een rol voor de overheid zodat iedereen ook zijn of haar talenten kan benutten en iedereen mee kan blijven doen". De invloed van de provincie bepaalt onder andere hoe we met onze omgeving om gaan. René de Vent ziet daar een stevige rol: "De provincie coordineert de woningbouw in Overijssel. Het uitgangspunt voor mij daarbij is dat er voldoende en betaalbare woningen moeten zijn zodat ieder zeker kan zijn van een huis. Belangrijk daarbij is wel dat we zuinig zijn op onze mooie en groene omgeving". René de Vent ziet ook een belangrijke rol voor de provincie als het gaat om de toekomst van de zorg. 10 jaar na de marktwerking in de zorg wordt volgens hem de opgave voor de politiek om de regie van de markt weer terug te geven aan de zorgverlener! "Het huidige zorgstelsel draait te veel om controle en verantwoording, terwijl het veel meer zou moeten gaan om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg".