Hardenberg

Recreatie en natuureducatie in voormalige boerenschuur

Door de redactie

De eigenaar van een perceel en bijbehorende gronden aan de Zwolseweg in Balkbrug mag zijn perceel gebruiken voor recreatie en natuureducatie. De gemeente Hardenberg heeft daartoe een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld.

De grond die bij het perceel hoort is momenteel in gebruik als paardenweide en op het terrein staan onder meer een voormalige varkensstal en schuur. De eigenaar wil het terrein, in samenwerking met Landschap Overijssel, herontwikkelen en gaan gebruiken voor activiteiten op het gebied van recreatie en natuureducatie. Het is de bedoeling dat in de voormalige agrarische schuur een recreatiewoning wordt gerealiseerd, waar maximaal zes personen kunnen overnachten. Ook komt er een stal die onderdak kan bieden aan paarden, ruimte biedt om een auto te stallen en een overdekte voor de gasten van de recreatiewoning. Verder komt er een openbaar rustpunt voor wandelaars en ruiters met informatiepanelen over recreatieve routes en informatie over natuur en landschap in het Reestdal.

Het perceel krijgt een natuurlijke inrichting met een hoogstamboomgaard, bloemenweide en/of natuurakker. Een netwerk van paden doorkruist het voorste deel van het terrein. Dit deel is eventueel ook openbaar toegankelijk, wandelaars kunnen via een hek aan de bosrand toegang tot de boomgaard krijgen.

Bestemmingsplan

Om de herontwikkeling van het perceel mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat kan alleen als de gewenste ontwikkeling de kwaliteit van het gebied versterkt. De gemeente heeft geconcludeerd dat dit het geval is en heeft het concept ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 51a Balkbrug' opgesteld. Dit plan wordt binnenkort ter inzage gelegd.