Twenterand

Recorduitslag GroenLinks in Twenterand

Door de redactie

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn voorbij en de stemmen zijn geteld. Twee partijen komen, zowel landelijk als in Overijssel, als winnaar uit deze verkiezingen naar voren: Forum voor Democratie en GroenLinks. Daaruit blijkt dat veel kiezers het anders willen, ook in Twenterand. Een recordaantal kiezers heeft in Twenterand bij de verkiezingen van gisteren hun stem uitgebracht op GroenLinks. Ook in onze gemeente zijn veel mensen van mening dat er iets moet gebeuren in Nederland. De klimaatdoelen moeten gehaald worden.

De provincie is samen met het waterschap de oudste bestuurslaag en heeft ons mooie land gemaakt tot wat het nu is. Alles wat de inwoners van Overijssel in hun dagelijks leven om zich heen zien in hun woon- en leefomgeving is de vrucht van het werk van de provincie. GroenLinks is in Overijssel na de verkiezingen gegroeid van twee naar vijf zetels. Deze groei maakt dat GroenLinks een belangrijke rol kan gaan spelen voor een mooi landschap, een robuuste natuur, een duurzame leefomgeving en een eerlijke verdeling van de CO2 belasting.

GroenLinks Twenterand

GroenLinks Twenterand heeft Douwe Bouma uit Geerdijk als kandidaat voor Provinciale Staten naar voren geschoven. Weliswaar stond hij niet op een direct verkiesbare plaats, maar mogelijk dat hij door voorkeursstemmen en door het doorschuiven van lijsttrekker Manouska Molema naar Gedeputeerde Staten alsnog een plek in de Staten zal krijgen. Of dat lukt of niet; GroenLinks Twenterand blijft zich samen met hem inspannen om duurzame politiek te bedrijven, ook in Twenterand. Gezamenlijk willen ze Twenterand mooi maken en dat kunnen ze niet alleen maar daar hebben ze jouw steun en inbreng voor nodig.