Hardenberg

Radewijk heeft eigen vlag

Door de redactie

Sinds zaterdag 12 september heeft Radewijk een eigen vlag: de Vlag van Roke. De vlag, ontworpen door Aletta Waterink werd zaterdagmiddag onthuld door Radewijks oudste inwoner, de 96-jarige Hendrik Jan Waterink.

Onder de inwoners van Radewijk leefde al enige jaren de wens om een eigen 'Vlag van Roke' te hebben. Om deze wens kracht bij te zetten, organiseerde Plaatselijk Belang een ontwerpwedstrijd. Maar liefst zeventien ontwerpen werden daarvoor ingeleverd. De onafhankelijke jury koos uiteindelijk voor het ontwerp van Aletta Waterink-Stroeve. Er zit een mooie gedachte achter de vlag. De kleuren van de vlag zijn gebaseerd op de tekst van het 'Radewijker Volkslied'. Met de kleuren groen voor de groene grazige velden en weiden, geel voor de oogst (het goud) afkomstig van de akkers en blauw voor het water van de Beek die door Radewijk stroomt. De veer symboliseert Vrijheid, Verbinding, Vooruitgang en Kracht. Het Oneindigheidsteken symboliseert Vernieuwing, Harmonie, Evenwicht en Verbondenheid. Ruim 125 personen waren aanwezig bij de onthulling van de vlag op het sportveld in Radewijk, uiteraard conform de geldende richtlijnen. Dat de vlag zeer gewaardeerd werd bleek ook uit de inmiddels binnengekomen bestellingen. Een vlag bestellen kan bij de bestuursleden van Plaatselijk Belang Radewijk, of via plaatselijkbelangradewijk@outlook.com.

Dorpsvisie

Op het sportveld werd tevens de start aangekondigd van de ontwikkeling van een dorpsvisie voor Radewijk. Verschillende maatschappelijke factoren spelen een steeds grotere rol in de samenleving, ook in Radewijk. Om het dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden is een samenhangende visie nodig. Er is een projectgroep opgericht die hier mee aan de slag gaat. Zij gaan in gesprek met de inwoners om te kijken wat de inwoners belangrijk vinden en hoe zij tegen de veranderingen aankijken. Het uiteindelijke doel van de visie is om voor de korte en lange termijn een concreet actieplan vast te stellen om de leefbaarheid te behouden en te vergroten. Voor de ontwikkeling van de visie is subsidie toegekend door Provincie Overijssel en Gemeente Hardenberg. Een ander mooi gebaar tijdens de onthulling van de vlag werd gemaakt door gebiedswethouder Martijn Breukelman. Wanneer de dorpsvisie volgend jaar aan de bevolking wordt gepresenteerd, zal in die week de 'Vlag van Roke' te zien zijn in de vlaggenmast van het Gemeentehuis in Hardenberg.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer