Ommen

Raad Ommen adviseert college over nieuwe locatie supermarkt

Door de redactie

Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad van Ommen gevraagd de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan van Nieuwelandstraat in Ommen te beoordelen. De wijziging in het bestemmingsplan is nodig, omdat Aldi voornemens is hier een nieuwe supermarkt te bouwen.

Het college vraagt de gemeenteraad dit advies om daarna de plannen verder uit te kunnen werken voor de verkoop van 1.300 m2 grond aan Aldi en de nieuwbouw aan de Nieuwelandstraat. In deze plannen worden ook de aankoop van de grond van de huidige supermarkt aan de Slagenweg 1 uitgewerkt.

Supermarktbestemming

Voor de nieuwbouw van de supermarkt aan de Nieuwelandstraat is het nodig om bestemmingsplan te wijzigen naar supermarktbestemming. De locatie aan de Nieuwerlandstraat ligt nu braak en was al eerder als detailhandel aangewezen voor het plan Poort van Ommen, maar dit project ging niet door.

Voorbeeldsupermarkt Noordoost

Op de nieuwe locatie wil Aldi een energiezuinige voorbeeldsupermarkt bouwen met een nieuw concept. Deze moet in Noordoost Nederland als voorbeeld dienen voor nieuwe vestigingen.

De raadscommissie spreekt in september 2019 over de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.