Hardenberg

Raad bespreekt raadsvoorstel drie zonneparken

Door de redactie

De gemeenteraad van Hardenberg bespreekt dinsdag 7 mei het raadsvoorstel 'Zonneparken Solar Fields, Kronos Solar en LC Energy'.

De gemeenteraad van Hardenberg is op 19 maart 2018 door het college geïnformeerd over de voortgang van de pilotprojecten Duurzaam Hardenberg. Dat ging over Lutten Levert (pilot 1) en de

ontwikkeling van grootschalige zonprojecten (pilot 5) in de gemeente Hardenberg.

Op 4 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan principeverzoeken over realisering van zeven zonneparken binnen de gemeente Hardenberg. Voor het 'Initiatief kleinschalig zonnepark Lutten Levert' heeft de gemeenteraad op 12 maart 2019 het college geadviseerd de omgevingsvergunning voor Lutten Levert te verlenen, hetgeen direct na de raadsvergadering is gebeurd.

De gemeenteraad bespreekt dinsdag 7 mei het raadsvoorstel 'Zonneparken Solar Fields, Kronos Solar en LC Energy'. Voor deze drie zonneparken wordt nu aan de raad advies gevraagd over het voornemen de ontwerp omgevingsvergunningen ter inzage te leggen. Het betreft de ontwerp omgevingsvergunningen voor de volgende zonneparken: Polendwarsweg, Hardenberg / 'Heemserpoort fase 1' (Solar Fields Nederland).; Kanaalweg Oost 95; Hoogenweg (Kronos Solar GmbH); Westeindigerdijk / Kanaalweg Oost, Hoogenweg (LC EnergEnergy).

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.