Hardenberg

PvdA maakt zich zorgen over gebruik landbouwgif bij teelt leliebollen

Door de redactie

De Partij van de Arbeid maakt zich reeds lange tijd zorgen over het gebruik van landbouwgif bij de teelt van leliebollen en hebben daar in het verleden daarover aan het college vragen gesteld. Naar aanleiding van een bericht in Trouw en de Volkskrant en op de website van de NOS uit staan verslagen van bodemonderzoeken van omwonenden in de gemeente Westerveld maar ook bevindingen uit het 'Onderzoek Bestrijdingsmiddel en Omwonenden' (OBO) dat in opdracht van de Ministeries van infrastructuur en waterstaat en van economische zaken is uitgevoerd.

Het gif dat gebruikt wordt in deze teelt wordt nota bene teruggevonden in luiers van baby's die op 250 meter afstand wonen van de bollenvelden. De Partij van de Arbeid vindt en vond dit een ongewenste ontwikkeling. De PvdA maakt zich zorgen over de omwonenden van lelievelden, met name kinderen en zwangeren.. Kinderen kruipen en spelen immers veel buiten en worden nog eens bovengemiddeld blootgesteld aan deze stoffen. De PvdA vraagt of het college van B en W van de gemeente Hardenberg op de hoogte is van dit onderzoek en of het college deze zorgen deelt met de omwonenden. Want uit het onderzoek blijkt dat er meer blootstellingen voor omwonenden aan gif bij bollenvelden plaatsvindt dan gedacht. PvdA is benieuwd welke maatregelen het college gaat nemen om de risico's aan blootstelling te verminderen.