Hardenberg

PvdA maakt zich zorgen om de gevolgen van het Coronavirus

Door de redactie

PvdA Hardenberg laat het volgende in een brief aan het college van Hardenberg weten. "De maatregelen die zijn afgekondigd om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, hebben grote invloed op het dagelijkse leven in onze gemeente. De adviezen van de overheid en het RIVM om, naast alle hygi├źnische voorzorgsmaatregelen, bijeenkomsten af te gelasten en om zoveel mogelijk zijn overal voelbaar. Thuis werken is echter niet voor iedereen mogelijk. Opdrachten, dienstverlening, evenementen, voorstellingen en concerten worden geannuleerd en klanten blijven thuis. Dit heeft grote gevolgen voor de zzp'ers en Mkb'ers in onze gemeente: hun inkomsten vallen ineens weg. Niet iedereen kan dat gemakkelijk opvangen. Met de verwachte sluiting van scholen wordt het voor sommige ondernemers nog lastiger om in hun inkomen te voorzien".

Landelijk fonds

"Mogelijk komt er een landelijk compensatiefonds voor het MKB, of zzp'ers daarin worden meegenomen is nog onduidelijk. Wel is in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor zzp'ers in de culturele sector die hun inkomsten massaal zien wegvallen." Voor de PvdA Hardenberg is het duidelijk dat niet alle ondernemers zo'n onvoorzien verlies kunnen opvangen. Daarom willen zij van het college van B en W van de gemeente Hardenberg weten wat zij kan en gaat doen voor deze Hardenbergers.

Inzicht

PvdA Hardenberg vraagt of het college inzicht heeft in het aantal ondernemers in de gemeente die door de maatregelen financieel in de problemen kunnen komen? Als dit niet het geval is, heeft het college dan het voornemen om inzicht te krijgen?

Ook vraagt PvdA Hardenberg of het college bereid is alle openstaande facturen aan zzp'ers en het MKB zo spoedig mogelijk te betalen en andere organisaties in de gemeente op te roepen die daartoe in staat zijn hetzelfde te doe.? En/of het college het voornemen heeft om een noodplan te maken voor zzp'ers, flexwerkers, freelancers, seizoenarbeiders en voor inwoners in de gemeente met een onmisbaar beroep wanneer scholen moeten sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer denkt het college zo'n plan gereed te hebben?

De PvdA Hardenberg vraagt of het college er mee eens dat de proactieve communicatie richting deze groepen die nu in onzekerheid verkeren van belang is en deze groepen daarom proactief benaderen met het schetsen van mogelijkheden ten einde (een deel) van de zorgen te verlichten.

De PvdA Hardenberg zou graag zien dat het college bereid is om bij het kabinet aan te dringen op een spoedig te realiseren economisch hulppakket voor de Mkb'ers en zzp'ers om zo faillissementen en ander groot leed te voorkomen. Ook is PvdA Hardenberg benieuwd of het college van B en W nog andere maatregelen kan en wil nemen om ondernemers door deze onzekere tijden heen te helpen.