Hardenberg

Provincie moet regie nemen in behoud streekziekenhuizen en poliklinieken

Door de redactie

De provincie Overijssel moet de regie pakken in de discussie over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio. Dat vindt het CDA in Overijssel. De partij wil dat de provincie een regionale 'zorgtafel' organiseert met ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging en zorgverzekeraars. De provincie Drenthe nam eerder een vergelijkbaar initiatief.

Niet alleen aan zorgverzekeraars

Volgens CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum is de toekomst van de regionale zorg te belangrijk om alleen aan zorgverzekeraars en Haagse regels over te laten. Hij wijst op de maatschappelijke onrust die vorig jaar ontstond rond de voorgenomen sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. Maar ook in Overijssel sloten de afgelopen jaren meerdere buiten-poliklinieken en een locatie voor spoedeisende hulp hun deuren. "Het is van groot belang dat we zelf een regionale visie ontwikkelen op het behoud en de ontwikkeling van de zorg in de regio. Zorg dichtbij is essentieel voor de leefbaarheid in onze provincie. Bovendien kunnen we met een eigen visie een vuist maken richting Den Haag, als daar aanleiding voor is."

Rol voor de regio

In Overijssel zijn er ziekenhuizen in Zwolle, Deventer, Enschede, Hardenberg, Almelo, Hengelo en Oldenzaal. Het Diaconessenhuis in Meppel (Drenthe) vervult een belangrijke rol voor de Kop van Overijssel. Daarnaast zijn er poliklinieken in Steenwijk en Kampen (Isala), Raalte en Rijssen (Deventer Ziekenhuis), Ommen en Westerhaar (Saxenburgh Groep), Haaksbergen (MST), Ootmarsum en Geesteren (ZGT) en Rijssen (ZGT en DZ). In 2018 sloot ZGT de buitenpoliklinieken in Nijverdal en Goor en de spoedeisende hulp in Hengelo. Een jaar eerder sloot MST de buitenpoli in Losser.

Concrete zaken

Aan de provinciale zorgtafel zouden wat het CDA betreft de volgende concrete zaken moeten worden besproken: het behoud van streekziekenhuizen in de Overijsselse steden en van poliklinieken in de regio, zodat de minder complexe zorg (en dat is 80% van de zorg) dichtbij bereikbaar blijft; het waarborgen van de beschikbaarheid van spoedeisende hulp (SEH) en acute verloskundige zorg voor alle inwoners, ook in het buitengebied; samenwerking en netwerkvorming tussen ziekenhuizen rond specialistische behandelingen en complexe operaties; het gebruik van technologie en e-health om zowel voor- en nazorg als behandelingen zo dicht mogelijk bij de patiënt te organiseren, samen met huisartsen en wijkverpleging;

het aantrekken, behouden en opleiden/trainen van medisch en zorgpersoneel in de regio. Knelpunten in de personeelsbezetting maken afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders nodig.

Zorg in de regio

Het CDA-Overijssel speelt met het pleidooi voor provinciale regie in op het initiatiefvoorstel 'Zorg in de regio' van CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg. Van den Berg wil een einde maken aan de negatieve spiraal van sluitingen van ziekenhuisafdelingen, huisartsenposten en spoedeisende hulpposten. Zij wil regio's meer invloed geven op belangrijke besluiten die van invloed zijn op het aanbod van de zorg in de regio. "Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar blijven, ook in de regio", stelt Van den Berg. Op 25 februari brengt Van den Berg samen met het CDA-Overijssel een bezoek aan OZO-Verbindzorg in Luttenberg en de polikliniek in Kampen.