Hardenberg

Provincie helpt woningeigenaren met schade langs Kanaal Almelo-de Haandrik

Door de redactie

Woningeigenaren langs kanaal Almelo-de Haandrik die de afgelopen jaren schade hebben gemeld ontvangen een schadevergoeding. Oók wanneer de schade niet veroorzaakt is door de overheid. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besloten. Eigenaren van zo'n 360 woningen en bedrijfspanden in dit specifieke gebied worden hiermee geholpen om de schade te herstellen. Het uitgangspunt bij dit besluit is dat deze bewoners weer veilig in hun eigen huis moeten kunnen wonen. Op 28 oktober nemen Provinciale Staten een besluit over deze aanpak.

Gedeputeerde Bert Boerman licht het besluit toe: "We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ernstig de situatie is en hoe hard het sommige bewoners heeft getroffen. We hebben de bewoners langs het kanaal zo goed mogelijk bijgestaan en geholpen met korte termijn oplossingen. Dit blijven we ook doen totdat er een duurzame oplossing is. Het is belangrijk dat we nu snel en zorgvuldig aan de slag gaan zodat bewoners weer veilig kunnen wonen in hun eigen huis. Na besluitvorming eind oktober willen we daarom zo snel mogelijk starten met de eerste taxaties. Voor de bewoners langs het kanaal die schade hebben gemeld komt er nu een einde aan een lange periode van onzekerheid".

Schadeafhandeling

Uit een eerder dit jaar verschenen onafhankelijk onderzoek kwam geen eenduidige oorzaak voor de schades aan de woningen. Wel is gebleken dat een beperkt deel van de schades is veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal, uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel. Op verzoek van Provinciale Staten is er juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheid om ook te vergoeden wanneer schades niet veroorzaakt zijn door de overheid. Aan de hand van het advies van prof.mr. M.W. Scheltema is nu besloten om in dit afgebakende gebied ook schades aan panden te vergoeden die niet zijn veroorzaakt door handelen van de overheid.

Vervolg

Op woensdag 28 oktober vergaderen Provinciale Staten over het voorstel. Daarna wordt de uitvoering zo snel mogelijk opgepakt in overleg met gemeenten en waterschap. Omdat de omvang en ernst van de schades per woning sterk verschillen zal het proces voor iedere eigenaar anders zijn. Alle individuele woningeigenaren ontvangen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun schadeafwikkeling. In ieder geval weten alle eigenaren nog dit jaar hoe de schadeafwikkeling gaat plaatsvinden. En in de tussenliggende periode blijven de provincie en gemeenten zich inzetten om iedereen een veilig thuis te geven.

Lees De Toren & De Toren van Twenterand online.Weer