Hardenberg

Protestbrief betreffende de transgender promotieagenda

Door de redactie

Onder deze rubriek worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam en woonplaats en wanneer andere contactgegevens bekend zijn bij de redactie. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Graag wil ik hierbij protesteren tegen de in april in Hardenberg geplande promotie van de homo- en transgender issue en wel uit de volgende overwegingen: terwijl in Amerika abortus tot aan de geboorte toe toegestaan wordt, wordt er in Duitsland met alle macht aan gewerkt om het laatste restant christelijkheid uit de wetgeving te verwijderen met betrekking tot het verkrijgen van informatie over de mogelijkheid tot het verkrijgen van abortus. Alom wordt voortdurend gesproken over het recht op abortus en homohuwelijk. De laatste hype is de transgender issue. Terwijl Jezus nuchter opmerkte dat God de mens als man en vrouw geschapen heeft schijnt dit opeens niet meer zo te mogen zijn. In toenemende mate mogen kinderen op scholen niet eens meer met hij of zij worden aangesproken. Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Ik als schaker heb ik me nooit zo geïnteresseerd voor de discussie onder evangelische christenen over een verborgen agenda van de zgn. nieuwe wereldorde. Zo langzamerhand begin ik het idee te krijgen dat er meer waarheid in zit dan je zo zou denken. GroenLinks wil operaties voor ouderen afschaffen. D´66 wil het zgn. recht op euthanasie nog verder uitbreiden. Het heeft er alle schijn van dat alles wat in de wetgeving nog enigszins christelijk en Bijbels gefundeerd is met alle geweld zo snel mogelijk verwijderd moet worden. Zijn we inderdaad op weg naar het rijk van de Antichrist uit het boek Openbaring met het teken van het beest en zijn getal 666? Ik zou iedereen die zich christen noemt op willen roepen tot protest tegen deze antichristelijke trend.

Mark Benninga

Hardenberg