Twenterand

Projecten 'Veilige huizen' en 'Outdoorsports' krijgen bijdrage

Door de redactie

In het sociaal domein staan we voor grote inhoudelijke en financiële opgaven. Om hier samen creatieve oplossingen voor te bedenken heeft de gemeente Twenterand een innovatiefonds opgericht. Inwoners en organisaties met een goed plan voor vernieuwing in het sociaal domein kunnen een beroep doen op dit fonds. Hiervoor is in totaal 150.000 euro beschikbaar. Afgelopen januari was de derde aanvraagronde. De projecten 'Veilige huizen' en 'Outdoorsports' kregen deze ronde de hoogste scores en kunnen dus van start.

Project 1: 'Veilige huizen'

De plannen van Waypoint Twenterand voor 'Veilige huizen', een project dat zich richt op het thema vroegsignalering heeft de hoogste score gekregen. Met dit project hopen de betrokken partners te bereiken dat problemen nog eerder gezien worden. Het project is er op gericht de inwoner aan zet te laten zijn. Er wordt samen gekeken naar wat er nodig is in een kern om samen stappen richting vroegsignalering te zetten. Het project scoorde hoog op samenwerking omdat de initiatiefnemers met verschillende partijen uit verschillenden sectoren samen met inwoners dit project willen uitvoeren. Ook scoren ze hoog voor de bijdrage aan de gestelde doelen.

Project 2: 'Outdoorsports'

Het project Outdoorsports is deze ronde als tweede geëindigd. Dat komt onder andere door de hoge score op samenwerking. Het gaat om een nieuwe samenwerking tussen de dorpsraad, de ijsclub en een combinatiefunctionaris. Ook worden er stagiaires en afstudeerders ingezet. Het project sluit vooral aan bij het eerder signaleren en/of oppakken van problemen. De bedachte activiteiten zijn vernieuwend binnen Twenterand en worden door de gebruiker zelf doorontwikkeld. Bovendien wordt er naast inzet op gezondheid ook gekeken naar de ecologische mogelijkheden. De innovatieve combinatie van de locatie en de zeggenschap van deelnemers wordt gewaardeerd.

Overige aanvragen

Tijdens de derde ronde zijn in totaal drie aanvragen binnengekomen die allemaal voldeden aan de voorwaarden. Omdat er meer subsidie is aangevraagd dan beschikbaar, is een keuze gemaakt tussen de aanvragen. De twee initiatieven die subsidie krijgen, vielen op door hun vernieuwende ideeën en het feit dat organisaties met elkaar gaan samenwerken die dat voorheen niet deden.

Ook een aanvraag indienen?

De volgende aanvraagronde is in april. Er is dan € 25.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend per post of via e-mail: info@twenterand.nl. Heeft u een goed idee, maar weet u niet hoe u verder komt? Bij het innovatiefonds is begeleiding beschikbaar vanuit de gemeente. Kijk voor meer informatie over deze begeleiding, de voorwaarden van het innovatiefonds en de punten waarop aanvragen worden beoordeeld op: www.twenterand.nl/innovatie.